REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9191
Tytuł: Апавядальнiцкiя стратэгii ў раманах «Заходнiкi» Генрыха Далiдовiча i «Ахвяры» Таiсы Бондар
Inne tytuły: Narrative strategies in the novels “Westerners” by Henryk Dalidovich and “Victims” by Taisa Bondar
Autorzy: Nawasielcawa, Hanna
Słowa kluczowe: novel
genre
aesthetic strategy
author
reader
Henry Dalidovich
Taisa Bondar
Data wydania: 2019
Data dodania: 1-cze-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 11, 2019, s. 149-157
Abstrakt: Belarusian literature witnessed artistic renewal of a novel between 1990–1995. “I” as a dominant aesthetic strategy was used by Heinrich Dalidovich and Taisa Bondar. “Westerners” – the novel with one character and “Victims” – the novel with many characters discuss many questions, present the authors’ increased interest in an individual in difficult historical circumstances. Writers explore the past and the present of their characters in moral and social conditions, emphasize national content of philosophical context.
Afiliacja: Witebski Państwowy Uniwersytet im. P.M. Mascerawa
Nota biograficzna: Nawaselcawa Hanna (Навасельцава Ганна) – doktor nauk filologicznych w zakresie literaturoznawstwa, Witebski Państwowy Uniwersytet im. P. M. Maszerawa, Wydział Filologiczny, Katedra Literatury Białoruskiej (docent).
URI: http://hdl.handle.net/11320/9191
DOI: 10.15290/bb.2019.11.10
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-0856-0980
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2019, tom 11

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_11_2019_H_Nawasielcawa_Apawiadalnickiia_stratehii_u_ramanach.pdf209,92 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.