REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9188
Tytuł: Санет Адама Мiцкевiча “Данаiды”: загадка для перакладчыкаў
Inne tytuły: The sonnet “Danaïdes” by Adam Mickiewicz: the puzzle for translators
Autorzy: Minskiewicz, Serż
Słowa kluczowe: sonnet
lyrical subject
author
translation
analogue
metaphor
Mickiewicz
Data wydania: 2019
Data dodania: 1-cze-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 11, 2019, s. 113-123
Abstrakt: The author of the article discusses Adam Mickiewicz’s 21st sonnet of the Crimean cycle in the context of difficulties in literary translation. He has conducted a comparative analysis of translations of this sonnet into Belarusian, Russian and French. Attention is drawn to the differences in the interpretation of the beginning of this sonnet in the texts of every presented translators. Several versions of the perception of Mickiewicz’s metaphor “May dresses with spikelets embroidery” have been presented. Additionally, a new version of the translation of the sonnet into the Belarusian language has been offered.
Afiliacja: Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Mińsk
Nota biograficzna: Minskiewicz Sierż (Мiнскевiч Серж) – doktor nauk filologicznych w zakresie literaturoznawstwa, Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Instytut Literaturoznawstwa im. Janki Kupały (starszy pracownik naukowy).
URI: http://hdl.handle.net/11320/9188
DOI: 10.15290/bb.2019.11.07
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-6185-0936
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2019, tom 11

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_11_2019_S_Minskiewicz_Saniet_Adama_Mickiewicza_Danaidy.pdf217,51 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.