REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9180
Tytuł: Proces tworzenia się Kościoła i jego kolegialność w świetle zasady Maryjnej
Inne tytuły: The Church formation process and its collegiality in the light of the Marian principle
Autorzy: Napiórkowski, Andrzej
Słowa kluczowe: formation of the Church
ecclesiology
collegiality
Mariology
evangelization
powstawanie Kościoła
eklezjologia
kolegialność
mariologia
ewangelizacja
Data wydania: 2019
Data dodania: 28-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Teologii Dogmatycznej, T. 5, 2019, s. 84-102
Abstrakt: The article shows a five-step process of the formation of the Church: 1. the extra-temporal idea of God the Father, 2. her development in the Old Covenant, 3. establishing by Jesus, 4. fulfilling herself from the Pentecost, and 5. aiming at an eschatological fullness – which is a prospect to prove the thesis that the departure from the Marian principle or even its partial weakening leads to the impoverishment of her entire divine-human reality. Consequently, there is a disturbance of the Church’s hierarchical structure and thus improper functioning of collegiality and the weakening of the Church’s credibility and missionary nature. Without this tension between the Marian principle and Peter’s principle, the Christian community is not fully functioning in its missionary activity either. This was pointed out not only by Paul VI in his exhortation Evangelii nuntiandi as early as 1975, but also recently by Francis in the 2013 exhortation Evangelii gaudium. The Marian principle in the Church becomes an inalienable guarantee of proper evangelization in the modern world. Correctly constructed ecclesiology is not disconnected, not only from Trinitology, Christology, pneumatology but also from Mariology.
Afiliacja: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Nota biograficzna: o. prof. dr hab. ANDRZEJ NAPIÓRKOWSKI OSPPE – paulin. Od 2001 r. kieruje Katedrą Eklezjologii na Wydziale Teologicznym UPJP II w Krakowie. Jego badania naukowe obejmują eklezjologię integralną, chrystologię fundamentalną, zagadnienia ekumeniczne, w tym szczególnie kwestię usprawiedliwienia, mariologię. Członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 2002-2008 pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Paulinów w Krakowie oraz przeora klasztoru Na Skałce. Autor ponad 30 książek oraz ponad 200 naukowych publikacji.
URI: http://hdl.handle.net/11320/9180
DOI: 10.15290/std.2019.05.07
ISSN: 2449-7452
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-3480-1178
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Teologii Dogmatycznej, 2019, tom 5

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.