REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9179
Tytuł: Paradygmat koncyliarności w Dz 15,1-29
Inne tytuły: The conciliarity paradigm in Acts 15.1-29
Autorzy: Kowalczuk, Marek
Słowa kluczowe: Acts 15,1-29
Antioch crisis
Council of Jerusalem
collegiality
Dz 15,1-29
kryzys antiocheński
Sobór Jerozolimski
kolegialność
Data wydania: 2019
Data dodania: 28-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Teologii Dogmatycznej, T. 5, 2019, s. 69-83
Abstrakt: While writing the Acts of the Apostles, Lukas followed the ancient historiographers which often told stories on the basis of which some paradigms were created. Therefore, the paradigms of characters, history and Church community can be found in the Book. In this paper, the author focuses on the story of the Council of Jerusalem (Acts 15, 1-29). As a response to the crisis arising around the dispute over a necessity of circumcision, the meeting can be treated as a paradigm of a conciliar way of confronting the conflicts concerning faith and practice in the context of community.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: ks. dr MAREK KOWALCZUK – kapłan Archidiecezji Białostockiej, doktor teologii w specjalności teologia biblijna. Jest wykładowcą Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku i asystentem w Katedrze Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku. Jest też duszpasterzem akademickim w Archidiecezji Białostockiej.
URI: http://hdl.handle.net/11320/9179
DOI: 10.15290/std.2019.05.06
ISSN: 2449-7452
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-4529-2161
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (KTK)
Studia Teologii Dogmatycznej, 2019, tom 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
STD_5_2019_M_Kowalczuk_Paradygmat_koncyliarnosci.pdf248,96 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.