REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9171
Tytuł: Powieść dokumentalna Franciszka Alachnowicza „7 lat w szponach GPU”: geneza utworu, cztery wersje
Inne tytuły: “7 years in the clutches of GPU” by Franciszek Alachnowcz’s: oeuvre as a testimony of the epoch
Autorzy: Moskwin, Andriej
Słowa kluczowe: Belarus
Belarusian literature
documentary prose
Gulag
the Solovetsky Islands
Franciszek Alachnowicz
Data wydania: 2019
Data dodania: 28-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 11, 2019, s. 47-88
Abstrakt: “7 Years in the Clutches of the GPU” by Franciszek Alachnowicz is a very important book in Belarusian literature. Using his own experience Alachnowicz showed how the Gulag and the process of humiliating a man functioned. In the article its author demonstrates the way Alachnowicz returned to his text four times and each time he supplemented it by adding new details. The book was published in Polish in 1935 and in 1937, and in Belarusian in 1937 and in 1942.
Afiliacja: Uniwersytet Warszawski
Nota biograficzna: Moskwin Andriej – doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Stódiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW, kierownik Pracowni Badań nad Teatrem i Dramatem Europy Środkowo-Wschodniej KSJ.
URI: http://hdl.handle.net/11320/9171
DOI: 10.15290/bb.2019.11.04
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-1699-3556
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2019, tom 11

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_11_2019_A_Moskwin_Powiesc_dokumentalna_Franciszka_Alachnowicza.pdf409,61 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.