REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9150
Tytuł: Sposoby identyfikacji Żydów białostockich w świetle spisów ludności z lat 1799–1853 (okres zaboru rosyjskiego)
Inne tytuły: Ways of identification Jewish in the context of censuses in the period of the Russian partitions
Autorzy: Dacewicz, Leonarda
Słowa kluczowe: antroponimia Żydów białostockich
stan badań
spisy mieszkańców Białegostoku
I połowa XIX w.
struktura modeli antroponimicznych
anthroponymy of Bialystok Jews
the state of research
lists of inhabitans of Bialystok
I half of the XIX c.
structure of anthroponumous models
Data wydania: 2019
Data dodania: 25-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Wschodniosłowiańskie, T. 19, 2019, s. 321-333
Abstrakt: The purpose of this study is to draw attention for the need to supplement the existing researches of anthroponymy of the Jewish community in Bialystok in the first part of the 19th century (the period of Russian partitions). A sociological-linguistic analysis these anthroponyms should be made. It is possible because we can use new sources – names lists of inhabitans of Bialystok in years 1799–1853. These sources contain a great wealth of Jewish anthroponyms. The oldest nineteenth-century sources show the process of formation of surnames of Bialystok Jews. Surnames were imposed on Jews by the authorities of the Russian Empire. The lexical base of Białystok Jews’ surnames were Slavic languages, mainly Polish and Russian, German, Yiddish and Hebrew. The patterns of the countries of settlement were used to form surnames (Polish, Russian, German). What distinguishes the Jewish anthroponymy in the research area were the artificial surnames. Because of womens’ social rank female surnames enclosed in the registers are not very common.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
E-mail: Ldacewicz@interia.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9150
DOI: 10.15290/sw.2019.19.22
ISSN: 1642–557X
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-5551-7208
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Studia Wschodniosłowiańskie, 2019, tom 19

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
SW_19_2019_L_Dacewicz_Sposoby_identyfikacji_Zydow_bialostockich.pdf144,23 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.