REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9149
Tytuł: Фразеологизмы в газетных заголовках
Inne tytuły: Phrasemes in press headlines
Autorzy: Miturska-Bojanowska, Jolanta
Słowa kluczowe: газетные заголовки
фразеологизмы
цитаты
трансформации
press headlines
phrasemes
quotes
transformations
Data wydania: 2019
Data dodania: 25-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Wschodniosłowiańskie, T. 19, 2019, s. 335-347
Abstrakt: Knowingly constructed press headline is a crucial element of press, being an advertisement of its kind. It is no surprise reporters in order to attract attention, frequently use precedent texts as headlines – titles and texts excerpted from literature, movies, songs; phrasemes. The article presents headlines from a weekly paper “Аргументы и факты” in which initial and modified forms of phrasemes were used. It is noted that journalists employ neutral, colloquial and literary expressions. Cited examples come from 2007, 2017 and the first quarter of 2018 online editions of the paper.
E-mail: jmbnew@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9149
DOI: 10.15290/sw.2019.19.23
ISSN: 1642–557X
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-5439-2319
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Wschodniosłowiańskie, 2019, tom 19

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
SW_19_2019_J_Miturska-Bojanowska_Frazeologizmy_v_gazetnyh_zagolovkah.pdf254,9 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.