REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9140
Tytuł: Религиозный дискурс в драматургии Ивана Вырыпаева (Бытие № 2, Кислород, Пьяные)
Inne tytuły: Religious discourse in the dramaturgy of Ivan Wyrypaev (Genesis no. 2, Oxygen, The Drunk Ones)
Autorzy: Wasińczuk, Katarzyna
Słowa kluczowe: Иван Вырыпаев
новая драма и религия
Бытие № 2
Кислород
Пьяные
Ivan Vyrypaev
new Russian drama and religion
Genesis No. 2
Oxygen
The Drunk Ones
Data wydania: 2019
Data dodania: 25-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Wschodniosłowiańskie, T. 19, 2019, s. 263-277
Abstrakt: The present article is devoted to Ivan Vyrypayev’s dramaturgy, which raises religious issues and develops the threads of spiritual exploration. The aim of our work is to trace religious motifs and to indicate the manner of presentation of a sacral, spiritual context in works that seem to be far from manifesting the faith. This aim also leads to an attempt to reconstruct the concept of God and man in the dramas of Vyrypayev. The works of the Russian playwright, which are a specific record of cultural, social and religious transformations, provoke a reflection on the way of experiencing transcendence by modern man suspended between atheism and institutionalized religiosity. The tasks of the article are motivated by the presence in the world of numerous religious symbols, references to various spiritual traditions, the use of literary genres and images of biblical provenance, etc. The subject of these analyses are the selected dramas by Ivan Vyrypayev, Genesis No. 2, Oxygen and The Drunk Ones.
Afiliacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Filologii Słowiańskiej
E-mail: pik.wasinczuk@op.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9140
DOI: 10.15290/sw.2019.19.19
ISSN: 1642–557X
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-3340-0137
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Wschodniosłowiańskie, 2019, tom 19

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
SW_19_2019_K_Wasinczuk_Religioznyj_diskurs_v_dramaturgii_Ivana_Vyrypaeva.pdf262,19 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.