REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9139
Tytuł: Koncepcja pamięci a myśl o kobiecie w autobiograficznej powieści Ludmiły Ulickiej Священный мусор
Inne tytuły: The concept of memory and thought about woman in Lyudmila Ulitskaya’s autobiographical novel Sacred Trash
Autorzy: Tarkowska, Joanna
Słowa kluczowe: kobieta
wskrzeszenie
antropologia
tożsamość
czas
Woman
resurrection
anthropology
identity
time
Data wydania: 2019
Data dodania: 21-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Wschodniosłowiańskie, T. 19, 2019, s. 253-262
Abstrakt: In a given article the issue of Remembrance – recollection in reference to identity, in that particular case, of several women, reveals an obvious author’s attempt to define a wide range of matters of ontological, axiological and epistemological, cultural and philosophical nature. At the same time the selection of characters is not accidental. These are primarily unique heroines, artists, human beings of the world of ideas. Preservation of memory about them, in the case of Ulitskaya, consists in enumerating such components of their biography, character traits etc. which make them unique in the context of the whole epoch actually shaping their character. Thus, Ulitskaya’s intention to incorporate all the constituents of their spiritual and physical life into immortalisation has proved to be successful.
Afiliacja: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Filologii Słowiańskiej, Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej
E-mail: joanna_tarkowska@o2.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9139
DOI: 10.15290/sw.2019.19.18
ISSN: 1642–557X
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-7035-9997
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Wschodniosłowiańskie, 2019, tom 19

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
SW_19_2019_J_Tarkowska_Koncepcja_pamieci_a_mysl_o_kobiecie.pdf218,47 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.