REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9136
Tytuł: Ewolucja obrazu Rosji-domu w Czerwonym Kole Aleksandra Sołżenicyna
Inne tytuły: Evolution of a topos of Russia-home in ‘the Red Wheel’ by Alexander Solzhenitsyn
Autorzy: Sidor, Monika
Słowa kluczowe: symbol
ojczyzna
Rosja
rewolucja
symbol
homeland
Russia
revolution
Data wydania: 2019
Data dodania: 19-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Wschodniosłowiańskie, T. 19, 2019, s. 203-215
Abstrakt: The paper depicts a topos of Russia-home in Alexander Solzhenitsyn’s novel cycle the ‘Red Wheel’. The author defines metaphoric pictures named as a home, an empty house, a house without an owner. The metaphors allows to indicate additional motifs connected with titular topos: a good host, a woman as a wife and mother and a fake host. The analyses show that Solzhenitsyn’s metaphors of Russia-home reflect writer’s conception of the revolutionary process in the history of Russia and his thoughts about citizen responsibility and patriotism.
Afiliacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych, Katedra Literatury Rosyjskiej, Ukraińskiej i Białoruskiej
E-mail: monika.sidor@kul.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9136
DOI: 10.15290/sw.2019.19.15
ISSN: 1642–557X
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-8290-8682
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Wschodniosłowiańskie, 2019, tom 19

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
SW_19_2019_M_Sidor_Ewolucja_obrazu_Rosji-domu_w_Czerwonym_Kole_Aleksanda_Solzenicyna.pdf216,79 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.