REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9133
Tytuł: Культурное пространство литературного произведения в исследованиях Дмитрия Чижевского
Inne tytuły: Cultural space of a literary work in the studies of Dmytro Chyzhevsky
Autorzy: Mnich, Roman
Słowa kluczowe: Дмитрий Чижевский
культурное пространство
философия культуры
европейский модернизм
Dmytro Chyzhevsky
cultural space
philosophy of culture
European modernism
Data wydania: 2019
Data dodania: 19-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Wschodniosłowiańskie, T. 19, 2019, s. 165-176
Abstrakt: The article focuses on the issue of cultural space of a literary work in academic research of Dmytro Chyzhevsky (1894–1977), an outstanding Slavist and philosopher. Scientific heritage of Dmytro Chyzhevsky permits to consider him as a philosopher of culture. He interpreted and studied different aspects of culture along the other Russian and European scholars of the first half of the 20th century (E. Cassirer, N. Berdyaev, F.Stepun, M.Bakhtin). In their address to philosophy of culture, European intellectuals manifested a reaction to the cultural crisis in the first half of the twentieth century. In the article, the author analyses Chyzhevsky’s transition from problems of literary criticism and formalistic analysis of a literary work to the philosophy of culture on the basis of his two works devoted to Fedor Dostoevsky. For Russian religious philosophers of that period, Dostoevsky became the subject of religious discussion related to Christian ideology, while for Chyzhevsky the literary works of Dostoevsky confirmed ideas of prominent German philosophers, such as Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, and Karl Jaspers.
Afiliacja: Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Katedra Rusycystyki
E-mail: r.mnich3@uw.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9133
DOI: 10.15290/sw.2019.19.12
ISSN: 1642–557X
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-3384-2821
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Wschodniosłowiańskie, 2019, tom 19

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
SW_19_2019_R_Mnich_Kulʹturnoe_prostranstvo_literaturnogo_proizvedeniâ.pdf239,13 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.