REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9128
Tytuł: Sonety włoskie Christiny Krotkowej
Inne tytuły: Khristina Krotkova’s Italian Sonnets
Autorzy: Lis-Czapiga, Agnieszka
Słowa kluczowe: pierwsza fala emigracji rosyjskiej
„Skit”
Christina Krotkowa
cykl
wieniec sonetów
the First Wave of Emigration
Kristina Krotkova
series
wreath of sonnets
Data wydania: 2019
Data dodania: 18-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Wschodniosłowiańskie, T. 19, 2019, s. 129-150
Abstrakt: Khristina Krotkova is recognised as a representative of the First Wave of Russian Emigration, she was also a member of literary association “Skit”. Krotkova’s Italian Sonnets form crown of sonnets consisting of 14 poems. Only the title of the cycle concerns the Italian theme, as the crown is formally composed of English sonnets. Italian culture, architecture monuments, masterpieces of literature and painting as well as Italian nature inspired Krotkova and became the pretext to existential and epistemological deliberations.
Afiliacja: Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Neofilologii, Katedra Rusycystyki
E-mail: a.lis.czapiga@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/9128
DOI: 10.15290/sw.2019.19.10
ISSN: 1642–557X
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-0676-519X
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Wschodniosłowiańskie, 2019, tom 19

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
SW_19_2019_A_Lis-Czapiga_Sonety_wloskie_Christiny_Krotkowej.pdf279,27 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.