REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9123
Tytuł: Cenzurowanie wątków rosyjskich w polskiej poezji lat 80. XX wieku
Inne tytuły: Censoring of Russian subjects in Polish poetry of the 1980s
Autorzy: Gardocki, Wiktor
Słowa kluczowe: cenzura
poezja
GUKPPiW
lata 80
Polska
censorship
poetry
Main Office of Control of Press
Publications and Shows
Poland
Data wydania: 2019
Data dodania: 18-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Wschodniosłowiańskie, T. 19, 2019, s. 21-33
Abstrakt: The article discusses censoring Russian threads in polish literature of 80s in XX century. The author based on the archival materials, found in The Archive of Modern Acts in Warsaw. He shows some examples of control: how poems of Jerzy Ficowski, Jan Lechoń, Jan Bolesław Ożóg and Tadeusz Urgacz were censored because of Russian threads. The article also contains information on legal conditions regarding the censorship of literature in Poland in the 1980s.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku, Katedra Badań Porównawczych i Edytorstwa, Zakład Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL
E-mail: w.gardocki@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9123
DOI: 10.15290/sw.2019.19.02
ISSN: 1642–557X
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-3245-0650
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Studia Wschodniosłowiańskie, 2019, tom 19

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
SW_19_2019_W_Gardocki_Cenzurowanie_watkow_rosyjskich.pdf147,63 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.