REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9121
Tytuł: Antropologiczny aspekt pisarstwa Lidii Zinowjewej-Annibał. Obraz kobiety w dramacie Кольца
Inne tytuły: Anthropological aspect of Lydia Zinovieva-Annibal’s writings. Image of woman in the drama The Wedding Rings
Autorzy: Gozdek, Agnieszka
Słowa kluczowe: Lidia Zinowjewa-Annibał
Obrączki
symbolizm
kobieta
dramat
Lydia Zinovieva-Annibal
The Wedding Rings
symbolism
woman
drama
Data wydania: 2019
Data dodania: 18-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Wschodniosłowiańskie, T. 19, 2019, s. 49-61
Abstrakt: The article is devoted to an attempt at analyzing the symbolist drama by Lydia Zinovieva-Annibał Кольца (The Wedding Rings) in connection with the image of woman created in it. The writer creates a woman renouncing what restricts her (individualism, egoism) and trying to rise to what is universal, to achieve freedom in this way. The protagonist is the incarnation of beauty, good and love, understood in the spirit of Plato’s philosophy as an androgynic unity. The poet polemicizes with Plato’s idea, showing that such a love restricts humans and becomes a prison for them. The title wedding rings constitute that kind of a feeling. Giving her husband up to another woman, the protagonist wants to open herself to the cosmic love, to the ocean of love in this way and regain freedom. However, she turns out to be unprepared and too weak for that freedom. She manages to open her soul, but her heart still remains trapped in the circle of her love towards her husband.
Afiliacja: UMCS, Wydział Humanistyczny, Instytut Neofilologii, Katedra Literaturoznawstwa Słowiańskiego
E-mail: gagozdek@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/9121
DOI: 10.15290/sw.2019.19.04
ISSN: 1642–557X
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-0888-2207
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Wschodniosłowiańskie, 2019, tom 19

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
SW_19_2019_A_Gozdek_Antropologiczny_aspekt_pisarstwa_Lidii_Zinowjewej-Annibal.pdf232,66 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.