REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9111
Tytuł: Epidemia cholery w 1893 roku w Białymstoku w świetle raportu lekarza miejskiego Mikołaja Głowackiego
Inne tytuły: The epidemics of cholera of 1893 in Białystok in the light of the report of the town physician, Mikołaj Głowacki
Autorzy: Wróbel, Marta
Słowa kluczowe: epidemia
cholera
opieka zdrowotna i sanitarna
Białystok
XIX w.
epidemics
medical and sanitary care
19th century
Data wydania: 2019
Data dodania: 15-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Podlaskie T. 27, 2019, s. 93-123
Abstrakt: Celem artykułu jest omówienie uwarunkowań i przebiegu epidemii cholery w Białymstoku w 1893 r., oraz powziętych przez władze miejskie i sanitarne środków przeciwcholerycznych i opieki medycznej, na podstawie raportu, sporządzonego na potrzeby władz gubernialnych przez białostockiego lekarza miejskiego Mikołaja Głowackiego.
The aim of the article is to discuss the circumstances and the course of the epidemics of cholera in Białystok in 1893, the anti-cholera precautions taken by the town and sanitary authorities, as well as medical care, on the basis of the report prepared for the needs of Governorate authorities by Białystok town physician, Mikołaj Głowacki.
Nota biograficzna: Marta Wróbel – mgr historii, archiwistka w Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnym w Białymstoku. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących historii regionalnej i archiwistyki kościelnej.
E-mail: marta-sok@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9111
DOI: 10.15290/sp.2019.27.05
ISSN: 0867-1370
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-3705-3558
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Podlaskie, 2019, tom XXVII

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Stud_Podl_27_2019_M_Wrobel_Epidemia_cholery_w_1893_roku.pdf261,75 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.