REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9044
Tytuł: System rządów zgromadzenia w konstytucji Turcji z 1921 r.
Inne tytuły: The Assembly Government System in the Constitution of Turkey of 1921
Autorzy: Kryszeń, Grzegorz
Słowa kluczowe: demokracja
jedność władzy
koncentracja władzy
konstytucja
konstytucja Turcji z 1921 r.
konstytucja Turcji z 1924 r.
system rządów zgromadzenia
zasada suwerenności narodu (ludu)
democracy
unity of power
concentration of power
constitution
Turkish Constitution of 1921
Turkish Constitution of 1924
assembly government system
principle of sovereignty of the nation
Data wydania: 2019
Data dodania: 4-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica, T. 18, Z. 1, 2019, s. 71-90
Abstrakt: Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy przepisów Konstytucji Turcji z 1921 r. pod kątem ukazania specyfiki przyjętego w niej systemu rządów. Analiza ta prowadzi do konstatacji, iż wspomniany dokument, czyniący podstawą ustroju konstytucyjnego Turcji zasadę suwerenności narodu i zasadę jedności władzy skupionej w parlamencie, kształtował system rządów zgromadzenia we wzorcowej, „czystej” i „podręcznikowej” jego postaci, znanej z koncepcji J.J. Rousseau i historii rewolucji francuskiej. W artykule są ukazane również historyczne uwarunkowania podjęcia decyzji o wdrożeniu takiego systemu rządów, a także jej wyznaczniki doktrynalne i teoretyczne.
The aim of the article is to analyze the provisions of the Constitution of Turkey of 1921 with respect to the specific system of governance adopted in it. The analysis leads to the conclusion that the document, making the constitutional system of Turkey based on the principle of the sovereignty of the nation and the principle of unity of power concentrated in the hands of the parliament, provided for the system of governance of the assembly in its model, the “pure” and “classic” form, known from J.J. Rousseau’s concept and the story of the French Revolution. The article also shows the historical, doctrinal and theoretical determinants of the decision to implement such a system of power.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: kryszen@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9044
DOI: 10.15290/mhi.2019.18.01.05
ISSN: 1732-9132
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-7556-2716
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Miscellanea Historico-Iuridica, 2019, tom XVIII, Z. 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MHI_18_1_2019_G_Kryszen_System_rzadow_zgromadzenia_w_konstytucji_Turcji_z_1921_r.pdf182,63 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.