REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9003
Tytuł: Fonetyka w podręcznikach do nauki języka ojczystego
Inne tytuły: Phonetics in coursebooks of Polish as a mother tongue
Autorzy: Awramiuk, Elżbieta
Słowa kluczowe: szkoła podstawowa
analiza podręczników
ćwiczenia gramatyczne
fonetyka
transkrypcja
primary school
coursebook analysis
grammatical exercises
phonetics
transcription
Data wydania: 2018
Data dodania: 30-mar-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Z problematyki kształcenia językowego, T. 7, red. E. Awramiuk, A. Rozumko, Białystok 2018, s. 167-185
Abstrakt: Artykuł poświęcony jest omówieniu wyników analizy kilku popularnych podręczników do nauki języka polskiego jako ojczystego w szkole podstawowej pod kątem obecności i funkcji treści z zakresu fonetyki. Analizie poddano zarówno wiedzę teoretyczną i pojawiające się w podręcznikach gramatyczne pojęcia, jak i inne aktywności (np. ćwiczenia w analizie fonetycznej lub recytacje), dzięki którym ten rodzaj wiedzy gramatycznej może zostać przez uczących się przyswojony i sfunkcjonalizowany. Rezultaty dowodzą, że zagadnienia fonetyczne są integrowane z innymi treściami edukacji polonistycznej (z nauką ortografii, gramatyki i z kształceniem literacko-kulturowym), a najsłabszy nacisk kładzie się na ich wykorzystywanie w rozwijaniu żywej mowy ucznia. Praktyczny aspekt umiejętności fonetycznych, jakim jest korzystanie z pisanej informacji na temat wymowy, zdecydowanie częściej dotyczy wyrazów obcych.
The aim of this article is to examine the treatment of phonetics and its functions in several primary school coursebooks used to teach Polish as a mother tongue. The analysis concerns the theoretical knowledge and grammatical terms occurring in the coursebooks as well as the practical activities (e.g. phonetic analysis exercises and recitations) enabling students to absorb and functionalize this type of linguistic knowledge. The findings demonstrate that the phonetic content is integrated with other areas of Polish language instruction (spelling, grammar and literary-cultural education), while its application in developing the students’ speaking skills is given little attention. The practical aspect of p onetic skills, i.e. using pronunciation guides, largely concerns words of foreign origins.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/9003
ISBN: 978-83-7431-533-3
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Książki/Rozdziały (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
E_Awramiuk_Fonetyka_w_podrecznikach_do_nauki_jezyka_ojczystego.pdf224,81 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)