REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8918
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorBieluk, Jerzy-
dc.date.accessioned2020-03-17T07:32:23Z-
dc.date.available2020-03-17T07:32:23Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationStudia Iuridica Agraria T. 16, 2018, s. 13-28pl
dc.identifier.issn1642-0438-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/8918-
dc.description.abstractFarmers' cooperatives were introduced into Polish legislation by the Act onfar­mers' cooperatives of 4 October 2018. It is a new legal structure, thus its usefulness for the modern market economy may be assessed only in the future. In accordance with the legislator' s intentions, the act aims to strengthen the role of cooperatives in agriculture. It also responds to the needs and expectations of farmers searching for support in the process of their association and functioning in cooperatives. Numero­us incentives, mostly of a fiscal nature, are to facilitate the development of this kind of cooperatives. This may be an impulse for the development of the cooperative mo­ vement in Poland, as it is currently the case in Western European countries.pl
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherTemida 2pl
dc.subjectagricultural cooperativespl
dc.subjectfarmers' cooperativepl
dc.subjectagricultural hol­dingpl
dc.subjectagricultural productspl
dc.titleSpółdzielnie rolników - konstrukcja prawnapl
dc.title.alternativeFarmers' cooperatives - new legal structurepl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/sia.2018.16.02-
dc.description.AffiliationUniwersytet w Białymstokupl
dc.description.referencesBieluk J., Działy specjalne produkcji rolnej. Problemy prawne, Białystok 2013.pl
dc.description.referencesCioch H., Prawo spółdzielcze, Warszawa 2011.pl
dc.description.referencesCzternasty W., Determinanty rozwoju spółdzielczości w różnych warunkach ekonomiczno-społecz­nych, Toruń 2013.pl
dc.description.referencesDzun W., Adamski M., Spółdzielnie produkcji rolnej przed i po wejściu Polski do UE, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2010, nr 2.pl
dc.description.referencesLongchamps F., Rolnicze spółdzielnie produkcyjne w systemie prawa polskiego, „Państwo i Prawo" 1951, nr 8-9.pl
dc.description.referencesMickiewicz A., Mickiewicz B., Wawrzyniak B.M., Charakterystyczne cechy rolniczych spółdzielni produkcyjnych funkcjonujących w latach 1949-2010, „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego" 2014, nr 3.pl
dc.description.referencesMierzwa D., Spółdzielczość rolnicza w procesie zmian, (w:) red. nauk. S. Sokołowska, A. Bisaga, Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Szanse rozwojowe rolnictwa w przestrzeni europejskiej, Opole 2008.pl
dc.description.referencesMroczek J., Transformacja polskiego sektora spółdzielczego na tle wybranych krajów postsocjalistycz­nych, „Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny" 2012, nr 3.pl
dc.description.referencesPudełkiewicz E., Spółdzielcze formy gospodarowania w Polsce i w innych krajach Europy Zachodniej, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing" 2009, nr 2 (51).pl
dc.description.referencesSuchoń A., Prawna koncepcja spółdzielni rolniczych, Poznań 2016.pl
dc.description.referencesSuchoń A., Prawne determinanty rozwoju spółdzielni rolniczych w krajach Unii Europejskiej. Aspekty europejskie, krajowe i regionalne, „Studia Iuridica Lublinensia" 2017, nr 26.pl
dc.description.referencesSuchoń A., Uwagi na tle projektu ustawy o spółdzielniach rolników, „Przegląd Prawa Rolnego" 2017, nr 2 (21).pl
dc.description.referencesSzlęzak-Matusewicz J., Pelis P., Działalność rolnicza a działy specjalne produkcji rolnej - identyfikacja zakresu pojęciowego, (w:) J. Ostaszewski, M. Wrzesiński (red.), Etyka, sprawiedliwość i racjonalność w dorobku nauki o finansach w latach 1918-2018, Warszawa 2018.pl
dc.description.volume16-
dc.description.firstpage13pl
dc.description.lastpage28pl
dc.identifier.citation2Studia Iuridica Agrariapl
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Studia Iuridica Agraria, 2018, tom XVI

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
SIA_16_2018_J_Bieluk_Spoldzielnie_rolnikow_konstrukcja_prawna.pdf725,5 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.