REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8856
Tytuł: Księga w nie-ludzkim świecie. Motyw Księgi w postapokaliptycznych przekazach literackich i filmowych przełomu XX i XXI wieku
Inne tytuły: The Book in a Non-Human World. The Motive of ‘the Book’ in Post-Apocalyptic Literary and Film Source at the Turn of the 20th and 21st Centuries
Autorzy: Wierel Karolina
Słowa kluczowe: postapokalipsa
Księga
kultura postapokaliptyczna
dystopia
nowa humanistyka
humanistyka ekologiczna
Data wydania: 2019
Data dodania: 21-lut-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Studiów Kulturowych
Nota biograficzna: Karolina Wierel, dr, adiunkt w Zakładzie Studiów nad Kulturą i Mediami funkcjonującego w Międzywydziałowym Instytucie Kultury i Sztuki Uniwersytetu w Białymstoku; kulturoznawca i filolog. Interesuje się twórczością katastroficzną i postapokaliptyczna, motywem Księgi w kulturze, relacją kulturaliteraturafilm, historią oralności i piśmienności oraz współczesnymi prądami myślowymi w filozofii kultury, a szczególnie „nową humanistyką”, humanistyką ekologiczną, posthumanizmem, postsekularyzmem.
E-mail: k.wierel@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8856
ISBN: 978-83-7431-551-7
Typ Dokumentu: Book
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Książki/Rozdziały (ISK)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
K_Wierel_Ksiega_w_nie_ludzkim_swiecie.pdftreść42,33 MBAdobe PDFOtwórz
K_Wierel_Ksiega_w_nie_ludzkim_swiecie_okladka.pdfokładka55,52 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.