REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8797
Tytuł: Szkoły doktorskie. Komentarz do art. 198-216 oraz 259-264 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Autorzy: Kierznowski, Łukasz
Słowa kluczowe: Szkoły doktorskie
Prawo szkolnictwa wyższego
Studia doktoranckie
Konstytucja dla nauki
Ustawa 2.0
Doktorat
Data wydania: 2018
Data dodania: 5-lut-2020
Wydawca: Difin
Abstrakt: Nowa ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Ustawa 2.0) przewiduje utworzenie szkół doktorskich jako jedynej zorganizowanej formy kształcenia doktorantów. Prowadzenie szkół doktorskich oraz tok kształcenia doktorantów odznacza się licznymi odmiennościami w porównaniu do dotychczas istniejących studiów doktoranckich. Komentarz stanowi pierwsze na rynku wydawniczym kompleksowe opracowanie dotyczące tworzenia, prowadzenia i ewaluacji szkół doktorskich. W Komentarzu wątki teoretyczne przeplatają się z praktycznymi przykładami stosowania przepisów nowej ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie szkół doktorskich oraz wszelkich spraw doktoranckich. Opracowanie kierowane jest przede wszystkim do władz rektorskich i dziekańskich, dyrektorów instytutów badawczych, kierowników studiów doktoranckich, pracowników administracyjnych uczelni i instytutów badawczych odpowiedzialnych za sprawy doktoranckie, jak również doktorantów, kandydatów do szkół doktorskich i innych osób zainteresowanych tą tematyką.
Sponsorzy: Książka powstała przy dofinansowaniu przez STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8797
ISBN: 978-83-8085-713-1
Typ Dokumentu: Book
Występuje w kolekcji(ach):Książki/Rozdziały (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szkoły doktorskie. Komentarz, Ł. Kierznowski.pdf3,95 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.