REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8782
Tytuł: Konceptualne metafory olfaktoryczne w internetowych opisach perfum
Inne tytuły: Conceptual olfactory metaphors in online perfume descriptions
Autorzy: Marczak, Marek
Słowa kluczowe: cognitive linguistics
conceptual metaphor
conceptualisation of fragrance
fragrance description
creative use of language
Data wydania: 2019
Data dodania: 3-lut-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 19, 2019, s. 225-252
Abstrakt: The aim of this article is the analysis of conceptual metaphors appearing in non-specialist, internet descriptions of perfume scents. The analysed material was assigned accordingly to conceptual metaphor categories such as SCENT IS A HUMAN BEING, SCENT IS A RELATION, SCENT IS NATURE, SCENT IS A PIECE OF CLOTHING and SCENT IS GASTRONOMY. Analysis of the descriptions indicates a tendency to conceptualise perfume scent within the conceptual framework typical of olfactory perception, i.e. nature, humans and their products. Creative realisations of metaphors included in the descriptions suggest, however, that changing the original domain from SCENT to PERFUME results in creative realisations that emphasize the divisive character of fragrance and the overall aspect of its sensory cognition.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: marekwiktormarczak@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/8782
DOI: 10.15290/baj.2019.19.14
ISSN: 1641-6961
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-5662-2904
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Archiwum Językowe, 2019, nr 19

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.