REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8782
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorMarczak, Marek-
dc.date.accessioned2020-02-03T12:17:49Z-
dc.date.available2020-02-03T12:17:49Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationBiałostockie Archiwum Językowe, nr 19, 2019, s. 225-252pl
dc.identifier.issn1641-6961-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/8782-
dc.description.abstractThe aim of this article is the analysis of conceptual metaphors appearing in non-specialist, internet descriptions of perfume scents. The analysed material was assigned accordingly to conceptual metaphor categories such as SCENT IS A HUMAN BEING, SCENT IS A RELATION, SCENT IS NATURE, SCENT IS A PIECE OF CLOTHING and SCENT IS GASTRONOMY. Analysis of the descriptions indicates a tendency to conceptualise perfume scent within the conceptual framework typical of olfactory perception, i.e. nature, humans and their products. Creative realisations of metaphors included in the descriptions suggest, however, that changing the original domain from SCENT to PERFUME results in creative realisations that emphasize the divisive character of fragrance and the overall aspect of its sensory cognition.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectcognitive linguisticspl
dc.subjectconceptual metaphorpl
dc.subjectconceptualisation of fragrancepl
dc.subjectfragrance descriptionpl
dc.subjectcreative use of languagepl
dc.titleKonceptualne metafory olfaktoryczne w internetowych opisach perfumpl
dc.title.alternativeConceptual olfactory metaphors in online perfume descriptionspl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/baj.2019.19.14-
dc.description.Emailmarekwiktormarczak@gmail.compl
dc.description.AffiliationUniwersytet w Białymstokupl
dc.description.referencesBadyda E., Upadły Anioł Zmysłów?Metaforyka zapachu i percepcji węchowej we współczesnej polszczyźnie, Gdańsk 2013.pl
dc.description.referencesBiłas-Pleszak E., Klienci i specjaliści o produkcie. Kilka uwag o perswazyjnym wymiarze prasowych i internetowych opisów perfum, w: Język w marketingu, red. K. Michalewski, Łódź 2008, s. 279–288.pl
dc.description.referencesBugajski M., Jak pachnie rezeda? Lingwistyczne studium zapachów, Wrocław 2004.pl
dc.description.referencesGlebkin V., A Critical View on Conceptual Blending Theory, w: Proceedings of the 35th Annual Conference of the Cognitive Science Society, eds. M. Knauff, M. Pauen, N. Sebanz, I. Wachsmuth, Austin 2013, s. 2404–2409.pl
dc.description.referencesGlebkin V., Is conceptual blending the key to the mystery of human evolution and cognition?, „Cognitive Linguistics” 2014, nr 26(1), s. 95–111.pl
dc.description.referencesGoossens L., Metaphtonymy: the interaction of metaphor and metonymy in expressions for linguistic action, „Cognitive Linguistics” 1990, nr 1(3), s. 323–340.pl
dc.description.referencesGrzegorczykowa R., Określenia percepcji węchowej w języku polskim, w: eadem, Świat widziany poprzez słowa. Szkice z semantyki leksykalnej, Warszawa 2012, s. 160–168.pl
dc.description.referencesKokoszka M., Jak opisać woń rezedy? Tuwim i zapachy,w: Reinterpretacje, red.M. Tramer, A. Wójtowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 105–113.pl
dc.description.referencesKuryłowicz B, Jak purpurowy zapach róży... Metafory synestezyjne w młodopolskich tekstach poetyckich, „Białostockie Archiwum Językowe” 2011, nr 11, s. 99–114.pl
dc.description.referencesLakoff G., Johnson M.,Metaphors We Live By, University of Chicago Press, Chicago 1980, s. 115–125.pl
dc.description.referencesPisarkowa K., Szkic pola semantycznego zapachów w polszczyźnie, „Język Polski” 1972 LII, z. 5, s. 330–339.pl
dc.description.referencesRosińska A., Rola synestezji w obrazowaniu zapachu, „Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej” 2005, nr 18, s. 65–77.pl
dc.description.referencesȚenescu A., Olfactory metaphors in the online environment, „Social Sciences and Education Research Review” 2015, nr 2(1), s. 67–80.pl
dc.description.referencesTurner M., Fauconnier G., Conceptual Integration and Formal Expression, „Metaphor and Symbolic Activity” 1995, vol. 10(3), 183–293.pl
dc.description.referencesZawisławska M., Sposoby opisu zapachu perfum (na przykładzie wybranych tekstów z blogów), w: Odkrywanie znaczeń w języku, red. K. Waszakowa, A. Mikołajczuk, Warszawa 2012, s. 215–227.pl
dc.description.volume19-
dc.description.firstpage225pl
dc.description.lastpage252pl
dc.identifier.citation2Białostockie Archiwum Językowepl
dc.identifier.orcid0000-0002-5662-2904-
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Archiwum Językowe, 2019, nr 19

Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.