REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8774
Tytuł: De la perception de la voyelle /y/ chez des apprenants polonais du français langue étrangère
Inne tytuły: The perception of the French vowel /y/ by Polish learners of French
Autorzy: Gajdzica, Paulina
Dańko, Magdalena
Marsac, Fabrice
Słowa kluczowe: FLE
perception
voyelle /y/
apprenants polonophones
sound perception
French as a Foreign Language
vowel /y/
pronunciation teaching
Polish-speaking learners
Data wydania: 2019
Data dodania: 3-lut-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 19, 2019, s. 91-112
Abstrakt: L’objectif principal de cette étude est de tester la perception de la voyelle /y/ chez des apprenants polonais du FLE, celle-ci n’existant pas, en effet, dans leur système vocalique naturel. Nous défendons l’hypothèse selon laquelle des conditions de perception optimales peuvent rendre plus nettes, plus intelligibles, la perception et l’acquisition de sons nouveaux.
The main objective of this study is to test the perception of the vowel /y/ among the Polish learners of FLE, as it does not exist in their natural vowel system. We defend the hypothesis that optimal perception conditions can make the identification and acquisition of new sounds more intelligible.
Afiliacja: Paulina GAJDZICA -Uniwersytet Opolski
Magdalena DAŃKO -Uniwersytet Opolski
Fabrice MARSAC - Uniwersytet Opolski, Université Matej Bel de Banskà Bystrica
E-mail: Paulina GAJDZICA: paulina ga@wp.pl
Magdalena DAŃKO: mdanko@uni.opole.pl
Fabrice MARSAC: fmarsac@uni.opole.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8774
DOI: 10.15290/baj.2019.19.06
ISSN: 1641-6961
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-4639-9577
0000-0002-7202-1682
0000-0002-4120-5526
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Archiwum Językowe, 2019, nr 19

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_19_2019_ P_Gajdzica_M_Danko_F_Marsac_De_la_perception_de_la_voyelle.pdf4,2 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.