REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8664
Tytuł: Kategorie poetyki w czytaniu przestrzeni muzealnych
Inne tytuły: Categories of Poetics in Reading Museum Space
Autorzy: Czermińska, Małgorzata
Słowa kluczowe: museum space
continuous narrative
anthology
collection
architectural symbolism
Data wydania: 2018
Data dodania: 30-gru-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 13, 2018, s. 23-36
Abstrakt: The article seeks to address the question of functionality of poetics in understanding the organization of cultural space such as a museum or art gallery. The author asserts that reading museum space can correspond with reading a continuous narrative which includes all art collection, or that it can be read as anthology of individual and varied pieces of art. The comprehension of a museum should also involve the understanding of its contextual elements such as the symbolism of its architectural design or location. The author analyzes two situations: when the building is designed to function as a museum and when the museum building has been adapted for this purpose. This latter function may pose a challenge as in this case its past will remain present and will interfere with the new narrative.
Afiliacja: Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański
Nota biograficzna: Małgorzata Czermińska, prof. zw., absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, od magisterium do emerytury pracowała na Uniwersytecie Gdańskim. Wykładała literaturę polską za granicą (University of Michigan w USA, University of Cambridge w Wielkiej Brytanii, Uniwersytet Grodzieński na Białorusi). Zajmuje się teorią powieści i prozy niefikcjonalnej, literaturą polską XX wieku, związkami literatury i sztuk wizualnych. Nowsze publikacje: Gotyk i pisarze. Topika opisu katedry (2005); The Autobiographical Triangle: Witness, Confession, Challenge, (tłumaczyła Jean Ward, Berlin 2019, nowa, zmieniona wersja książki Autobiograficzny trójkąt: świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków 2000). Redakcja i wstęp do zbioru przekładów: Autobiografia (2009).
E-mail: malgorzata.czerminska@ug.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8664
DOI: 10.15290/bsl.2018.13.02
ISSN: 2082-9701
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-8951-0426
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2018, nr 13

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_13_2018_M_Czerminska_Kategorie_poetyki.pdf159,96 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.