REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8610
Tytuł: Józef Maria Bocheński wobec niepodległości (po roku 1989)
Inne tytuły: Józef Maria Bocheński in the face of independence (after 1989)
Autorzy: Breczko, Jacek
Słowa kluczowe: Józef Maria Bocheński
Czesław Miłosz
denominational state
nationalism
Polishness
catholism
totalism
democracy
państwo wyznaniowe
nacjonalizm
polskość
katolicyzm
totalizm
demokracja
Data wydania: 2018
Data dodania: 22-lis-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, vol. 30/2, 2018, s. 18-31
Abstrakt: After 1989, Bocheński published three texts (two articles and a book) devoted to the direction in which Poland should move. In the first he criticized Miłosz's article "Denominational state?". He claimed that Polish tradition is closer to the medieval rather than the ancient settlement of the relationship between the state and the Church. And so it is the "religious state". In the second article he specified his views on nationality and the denominational state, admitting to the federalist tradition, but also appreciating Dmowski's tradition. In turn, the last publication is "Sketches collected" from 1932-38, which is an attempt to synthesize nationalism and Catholicism (the author emphasizes in the introduction that although he rejects many old views today, many others still preach). The case of Bocheński (hesitation between pluralism, liberal democracy and unity and nationalism in close connection with Catholicism) is an early example of the dilemma faced by the Polish rightist political and philosophical thought after 1989.
Afiliacja: Studium Filozofii i Psychologii Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/8610
ISSN: 0860-4487
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, 2018, XXX/2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Idea_30_2_2018_J_Breczko_Jozef_Maria_Bochenski_wobec_niepodleglosci.pdf4,73 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.