REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8604
Tytuł: Wiedza pacjentów obciążonych rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA) oraz ich opiekunów na temat choroby
Autorzy: Saniewska, Edyta
Saniewska, Natalia Emilia
Słowa kluczowe: rdzeniowy zanik mięśni
SMA
socjologia zdrowia/choroby
Data wydania: 2019
Data dodania: 18-lis-2019
Wydawca: Wydawnictwo PRYMAT
Abstrakt: Praca ta składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiamy świat SMA na tle chorób rzadkich. Znajdują się tu dane kliniczne, epidemiologiczne oraz omówienie społecznej świadomości na temat chorób rzadkich, a także prezentacja polityki zdrowotnej w odniesieniu na chorób rzadkich na szczeblu europejskim i lokalnym. W części II prezentujemy wyniki badań dotyczących wiedzy pacjentów z SMA o ich chorobie, a w części III – wiedzy ich rodziców/opiekunów. O wiedzy na temat choroby należy naszym zdaniem myśleć jak o pewnym zestawie narzędzi, które pozwalają funkcjonować w świecie i minimalizować różnice wynikające z bycia chorym, choć nie pozwalają za zniesienie nierówności społecznych, których doświadcza ta specyficzna grupa chorych. Zebrane wnioski pokazują konieczność stworzenia efektywnego programu edukacyjnego dla chorych i ich opiekunów.
Afiliacja: Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: saniewskaedyta@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/8604
ISBN: 978-83-7657-305-2
Typ Dokumentu: Book
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Książki/Rozdziały (WHiSM)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
E. i N. Saniewskie, Wiedza pacjentów obciążonych rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA).pdf12,06 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons