REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Książki/Rozdziały (WH) : [153]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 153
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
1998Koronne zjazdy szlacheckie w dwóch pierwszych bezkrólewiach po śmierci Zygmunta AugustaDubas-Urwanowicz, Ewa--
2019Związki Wojskowych Polaków i ich ośrodki kierownicze wobec koncepcji wydzielenia z armii rosyjskiej Korpusów Polskich w 1917 r.Miodowski, Adam--
2019Wpływ rewolucji lutowej 1917 r. w Rosji na działalność polityczno-wojskową Józefa PiłsudskiegoSnopko, Jan--
2019Zanim wybuchła rewolucja... Polskie elity polityczne wobec sytuacji w Rosji na początku 1917 r.Zackiewicz, Grzegorz--
2014Edukacja obywatelska w koncepcji oświatowej Unii Europejskiej oraz projektach działaczy Komisji Edukacji NarodowejOcytko, Małgorzata--
2023Historia kobiet. Źródła, metody, kierunki badawcze. Część 2--Dajnowicz, Małgorzata; Miodowski, Adam
2009Rola Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w propagowaniu wychowania patriotycznego na ziemiach polskich i na wychodźstwie w okresie zaborówSnopko, Jan--
2009Wychować budowniczych Polski socjalistycznej - peerelowska interpretacja wychowania patriotycznegoSadowska, Joanna--
2012Kobieta - sportowiec w propagandzie Polski Ludowej w okresie stalinizmu w świetle „Trybuny Ludu"Pasko, Artur--
2004Profanum i sacrum. Próba analiz XVIII-wiecznych fundacji sakralnych z terenów Wielkiego Księstwa LitewskiegoUrwanowicz, Jerzy--
2004Dwie racje w imię dobra wspólnej Rzeczypospolitej. Polemika Lwa Sapiehy ze świętym Jozafatem Kuncewiczem w marcu 1622 rokuDubas-Urwanowicz, Ewa--
1997Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Galicji 1867-1914Snopko, Jan--
2012Senat Rzeczypospolitej wobec sprawy Zborowskich na sejmie 1585 rokuDubas-Urwanowicz, Ewa--
1998Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej. Studium demograficzno-społeczneKuklo, Cezary--
2015Cerkiew prawosławna w Polsce i krajach sąsiednich. Od przeszłości do współczesnych problemów bezpieczeństwaChomik, Piotr--
2021Poradnictwo Ligi Kobiet na łamach „Naszej Pracy”Zaniewska, Agnieszka--
2021Zjazdy Ligi Kobiet na łamach „Trybuny Ludu”Bauchrowicz-Tocka, Maria--
2021Bariery rozwoju Ligi Kobiet w okresie stalinowskim (przyczynek do badań na przykładzie dolnośląskich struktur organizacji)Miodowski, Adam; Dajnowicz, Małgorzata--
2021Materiały do historii kobiet w rosyjskich aktach proweniencji wojskowej (1914–1915)Snopko, Jan--
2021„Przyjaciółka” jako źródło do badań nad tematyką kobiet w Polsce (1945–1989)Zajko-Czochańska, Justyna--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 153