REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8516
Tytuł: Role społeczne kobiet w świetle periodyku „Kobieta i Życie” na tle rzeczywistości Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w latach 1970–1989, ss. 363
Inne tytuły: Women’s social roles of in the light of the «Kobieta i Życie» journal against the background of the Polish People’s Republic’s reality in 1970–1989, pp. 363
Autorzy: Sokołowska, Urszula
Słowa kluczowe: rozprawa doktorska
prasa kobieca
„Kobieta i Życie”
Polska Rzeczpospolita Ludowa
role społeczne kobiet
kobiety w przestrzeni prywatnej
kobiety w przestrzeni publicznej
doctoral dissertation
women’s press
“Woman and Life”
Polish People’s Republic
social roles of women
women in the private space
women in the public space
Data wydania: 2019
Data dodania: 29-paź-2019
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, nr 1(6), 2019, s. 221-235
Abstrakt: Rozprawa doktorska „Role społeczne kobiet w świetle periodyku «Kobieta i Życie» na tle rzeczywistości Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w latach 1970–1989”, napisana pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Dajnowicz, prof. UwB, podejmuje tematykę ról społecznych pełnionych przez kobiety w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Celem pracy jest ukazanie zmian w zakresie upowszechnianych wzorów osobowych Polek oraz zaprezentowanie zależności pomiędzy treścią materiałów publikowanych w „Kobiecie i Życiu” a ówczesną sytuacją gospodarczo-polityczną kraju. Główny materiał źródłowy stanowiły kolejne wydania „Kobiety i Życia” z lat 1970–1989. Teksty dotyczące ról społecznych analizowano w ośmiu kategoriach tematycznych: matka, żona, kobieta niezamężna, gospodyni domowa, pracownica, kobieta aktywna politycznie, kobieta w edukacji wyższej i nauce oraz feministka
The doctoral dissertation “Role społeczne kobiet w świetle periodyku «Kobieta i Życie» na tle rzeczywistości Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w latach 1970–1989” [Women’s social roles of in the light of the «Kobieta i Życie» journal against the background of the Polish People’s Republic’s reality in 1970–1989], written under the supervision of dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB, takes up the subject of the social roles performed by women in the period of the Polish People’s Republic. The aim of the work is to show changes in the propagated personal patterns of Polish women and to present the relationship between the content of materials published in “Kobieta i Życie” [Woman and Life] and the then economic and political situation of the country. The main source material were editions of “Kobieta i Życie” from 1970 to 1989. Texts on the social roles were analyzed in eight thematic categories: mother, wife, unmarried woman, housewife, employee, politically active woman, woman in higher education and science, and feminist.
Afiliacja: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Nota biograficzna: Urszula Sokołowska – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, absolwentka stosunków międzynarodowych oraz administracji na Uniwersytecie w Białymstoku. Zawodowo związana z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Jej zainteresowania naukowe wiążą się z szeroko pojętą kwestią kobiecą, prasą, historią Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Autorka kilkunastu publikacji dotyczących zagadnień związanych z pozycją kobiet w okresie PRL. Członkini stowarzyszenia Instytut Studiów Kobiecych.
E-mail: sokolowska.ursz@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/8516
DOI: 10.15290/cnisk.2019.01.06.11
ISSN: 2451-3539
e-ISSN: 2543-7011
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-2449-4124
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, 2019, nr 1(6)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
CNISK_1_2019_U_Sokolowska_Role_spoleczne_kobiet.pdf344,21 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons