REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8504
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorGałczyńska, Alicja-
dc.date.accessioned2019-10-23T11:26:44Z-
dc.date.available2019-10-23T11:26:44Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationCzasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, nr 1(6), 2019, s. 9-24pl
dc.identifier.issn2451-3539-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/8504-
dc.description.abstractMówimy dzisiaj, że język polski faworyzuje mężczyzn. Asymetria rodzajowo-płciowa i gramatyczne uprzywilejowanie form męskich mają jednak swoje uzasadnienie historyczne. Podobnie jak inne języki indoeuropejskie, polszczyzna rozwijała się w społeczeństwie patriarchalnym, w którym mężczyźni pełnili ważne społecznie funkcje i zasiadali na wysokich stanowiskach. Polki uzyskały prawa wyborcze w roku 1918. Dlatego polszczyzna sprzed początków XX w. po prostu nie potrzebowała żeńskiego odpowiednika formy poseł (nie było desygnatu tego leksemu w rzeczywistości pozajęzykowej). W artykule analizuję wyrazy, którymi na początku XX w. nazywano kobiety wybrane do polskiego sejmu.pl
dc.description.abstractIt is said today that the Polish language favours men. However, the gender-specific asymmetry and the grammatical privileging of masculine forms have their historical justification. Like other Indo-European languages, Polish developed in a patriarchal society in which men played important social functions and occupied high positions. Polish women got electoral rights in 1918. That is why the Polish language from before the beginning of the 20th century simply did not need a female equivalent of the term “poseł” [MP] (there was no designator for this lexeme in the non-linguistic reality). In the article, I analyse words that, at the beginning of the 20th century, were used to call women elected for the Polish parliament.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecychpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/*
dc.subjectnazwy żeńskiepl
dc.subjectparlamentarzystapl
dc.subjectposłanka do parlamentupl
dc.subjectfemale namespl
dc.subjectparliamentarianpl
dc.subjectfemale member of parliamentpl
dc.titlePosłowie czy posłanki? O nazwach pierwszych polskich parlamentarzystek. Studium językoznawczepl
dc.title.alternativePosłowie or posłanki? On the names of the first Polish parliamentarians. A linguistic studypl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/cnisk.2019.01.06.01-
dc.description.Emailalicjag@ujk.edu.plpl
dc.description.BiographicalnoteAlicja Gałczyńska – doktor habilitowana, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zatrudniona w Instytucie Dziennikarstwa i Informacji. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień pragmatyki językowej rozumianej jako nauka badająca użycie języka w celu osiągnięcia zamierzonych celów. W prowadzonych badaniach zajmuje się nie tylko językiem jako systemem, lecz także analizą sposobów, w jaki ludzie używają tego systemu i jak z niego korzystają. W sferze zainteresowań naukowych pozostają też współczesny język polski, etykieta językowa, język w mediach, pragmatyka i grzeczność językowa.pl
dc.description.AffiliationUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcachpl
dc.description.referencesPiłsudski Józef – Pisma zbiorowe. Wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych, (Warszawa : Instytut Józefa Piłsudskiego, 1937).pl
dc.description.referencesWróble na Dachu, nr 26, 25.12.1930.pl
dc.description.referencesDoroszewski, Witold (red.). Słownik języka polskiego, (Warszawa : Polskie Wydawnictwo Naukowe, 1964).pl
dc.description.referencesGałczyńska, Alicja. „Redaktor naczelny, redaktor naczelna czy redaktorka naczelna… Ile kobiet jest w języku?”, Media i Społeczeństwo, nr 10, 2019, [w druku]. ISSN 2083 – 5701.pl
dc.description.referencesGrzegorczykowa, Renata. „Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy”, w: Jerzy Bartmiński, Renata Grzegorczykowa (red.), Język a Kultura: Funkcje języka i wypowiedzi, t. 4, (Wrocław : Wiedza o Kulturze, 1991), 11-28. ISBN 83-7044-034-7.pl
dc.description.referencesGrzegorczykowa, Renata, Laskowski, Roman, Wróbel, Henryk (red.). Gramatyka współczesnego języka polskiego, (Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998). ISBN 83-01-12386-9.pl
dc.description.referencesJęzyk Polski, nr 5, 1931.pl
dc.description.referencesKarłowicz, Jan, Kryński, Adam Antoni, Niedźwiecki, Władysław (red.). Słownik języka polskiego, t. 4, (Warszawa : Wydawca Kasa im. Mianowskiego, 1900–1927).pl
dc.description.referencesKnapiusz, Grzegorz. Thesaurus polono-latino-graecus seu Promptuarium linguae Latinae et Graece, cz. 1, (Kraków : Oficyna Franciszka Cezarego, 1643).pl
dc.description.referencesŁysko, Marcin. „Udział kobiet w życiu publicznym II Rzeczypospolitej Polskiej”, Miscellanea Historico-Juridica, t. 14, z. 1, 2015, 281-400. ISSN 1732-9132.pl
dc.description.referencesMałocha-Krupa, Agnieszka (red.). Słownik nazw żeńskich polszczyzny, (Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2016). ISBN 978-83-229-3465-4.pl
dc.description.referencesMayenowa, Maria Renata, Pepłowski, Franciszek (red.). Słownik polszczyzny XVI w., (Warszawa : Ossolineum, 1999). ISBN 83-04-00477-1.pl
dc.description.referencesPoradnik Językowy, nr 1, 1926.pl
dc.description.referencesPoradnik Językowy, nr 4, 1919.pl
dc.description.referencesPoradnik Językowy, nr 5, 1925.pl
dc.description.referencesPoradnik Językowy, nr 8, 1901.pl
dc.description.referencesPoradnik Językowy, nr 8, 1911.pl
dc.description.referencesPoradnik Językowy, nr 8, 1930.pl
dc.description.referencesWiechnik, Olga. Posełki. Osiem pierwszych kobiet, (Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2019). ISBN 978-83-7976-097-8.pl
dc.description.referencesDekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego z 28.11.1918 r. wydany przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego [online], [Dostęp: 9.06.2019]. Dostępny w World Wide Web: <https://bit.ly/2nfYOO6>.pl
dc.description.referencesEwelina Burda, „Posełki polskie”, Tygodnik Powszechny [online], 15.04.2019, [Dostęp: 10.06.2019]. Dostępny w World Wide Web: <https://bit.ly/2MGYJPa>. eISSN 1689-1902.pl
dc.description.references„Prof. Monika Płatek z ciętą, prawną ripostą do mężczyzn, którzy nie lubią tego, że kobiety mają żeńskie końcówki” [online], Codziennik Feministyczny, 30.07.2013, [Dostęp: 10.06.2019]. Dostępny w World Wide Web: <https://bit.ly/2HwiWTB>.pl
dc.description.referencesDoroszewski, Witold (red.). Słownik języka polskiego [online], [Dostęp: 10.06.2019]. Dostępny w World Wide Web: <https://bit.ly/30GMBB5>.pl
dc.description.referencesHistoria Poradnika (Językowego), [online], [Dostęp: 10.06.2019]. Dostępny w World Wide Web: <https://bit.ly/2HszZ9i>.pl
dc.description.referencesSłownik języka polskiego PWN [online], [Dostęp: 10.06.2019]. Dostępny w World Wide Web: <https://bit.ly/2ZoUKgj>.pl
dc.description.referencesSłownik języka polskiego PWN [online], [Dostęp: 12.06.2019]. Dostępny w World Wide Web: <https://bit.ly/2ZAmcaE>.pl
dc.description.referencesSłownik języka polskiego PWN [online], [Dostęp: 12.06.2019]. Dostępny w World Wide Web: <https://bit.ly/2HwogXf>.pl
dc.description.referencesŻmigrodzki, Piotr (red.). Wielki słownik języka polskiego [online], [Dostęp: 10.06.2019]. Dostępny w World Wide Web: <https://bit.ly/2Huj5Ho>.pl
dc.description.referencesŻmigrodzki, Piotr (red.). Wielki słownik języka polskiego [online], [Dostęp: 10.06.2019]. Dostępny w World Wide Web: <https://bit.ly/2ZwGqy9>.pl
dc.description.referencesŻmigrodzki, Piotr (red.). Wielki słownik języka polskiego [online], [Dostęp: 10.06.2019]. Dostępny w World Wide Web: <https://bit.ly/2ZwBw8j>.pl
dc.identifier.eissn2543-7011-
dc.description.issue1(6)
dc.description.firstpage9pl
dc.description.lastpage24pl
dc.identifier.citation2Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecychpl
dc.identifier.orcid0000-0001-9170-9442-
Występuje w kolekcji(ach):Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, 2019, nr 1(6)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
CNISK_1_2019_A_Galczynska_Poslowie_czy_poslanki.pdf357,64 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons