REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8376
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorPuławski, Krzysztof-
dc.date.accessioned2019-10-04T09:56:36Z-
dc.date.available2019-10-04T09:56:36Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationJulian Tuwim - tradycja, recepcja, perspektywy badawcze, pod redakcją naukową Ewy Gorlewskiej, Moniki Jurkowskiej, Krzysztofa Korotkicha, s. 205-218pl
dc.identifier.isbn978-83-86064-47-02-
dc.identifier.issn2450-1913-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/8376-
dc.description.abstractArtykuł skupia się na komentarzach Juliana Tuwima do jego własnego tłumaczenia na język polski słynnego czterowiersza Puszkina. Analiza pokazuje, że Tuwim chciał zachęcić tłumaczy do używania ich własnych pomysłów i przemyśleń, tak by cieszyli się ze swojej pracy mimo napotykanych trudności. Jego własne komentarze do swego „nieudanego” tłumaczenia pomagają czytelnikom zachować dystans wobec oryginału i ich własnej, ostatecznej wersji. Jednocześnie artykuł (podobnie jak Tuwim) skupia się na problemie nieprzetłumaczalności. Pokazuje jej źródła, omawia przykłady i wskazuje na niedoskonałość terminu. Literatura i język to dwa dynamiczne zjawiska więc używanie niezmiennych etykietek (takich jak nieprzetłumaczalny) ich nie dotyczy. Pewne teksty stają się przetłumaczalne dzięki rozwojowi języka polskiego i rozwojowi warsztatu tłumaczy.pl
dc.description.abstractThe article looks at the comments by Julian Tuwim to his Polish translation of the famous quatrain by Puszkin. The analysis shows that Tuwim wanted to endorse translators to use their wit and generally enjoy the process despite the difficulties that they encounter. His comments on his own ‘unsuccessful’ translation help the readers to keep their distance to the original and their own final versions. At the same time the article (as Tuwim) is focused on the problem of untranslability. It shows its sources, discusses the examples and points at in-adequacy of this term. Literature and the language are both dynamic phenomena so using static labels (such as ‘untranslatable’) does not apply to them. Certain texts become translatable due to the development of Polish and also developing skills of translators.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherInstytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstokupl
dc.relation.ispartofseriesBiałostocka Kolekcja Filologiczna. Studia;nr 3-
dc.subjectdokładność/dosłowność/wiernośćpl
dc.subjectformapl
dc.subjectliteraturapl
dc.subjectnieprzekładalnośćpl
dc.subjectpoezjapl
dc.subjectrympl
dc.subjectstrofapl
dc.subjectstylpl
dc.subjecttłumaczenie/przekładpl
dc.subjectwierszpl
dc.subjecttranslatorykapl
dc.subjectaccuracy/literality/accuracypl
dc.subjectformpl
dc.subjectliteraturepl
dc.subjectuntranslabilitypl
dc.subjectpoetrypl
dc.subjectrhymepl
dc.subjectstanzapl
dc.subjectstylepl
dc.subjecttranslation/interpretationpl
dc.subjectpoempl
dc.subjecttranslation studiespl
dc.titlePegaz dęba, pegaz zdębiał czy pegaz na dębie?pl
dc.title.alternativePegasus uprise, pegasus uprising or pegasus uprisenpl
dc.typeBook chapterpl
dc.description.BiographicalnoteKrzysztof Puławski ‒ anglista, tłumacz, pracownik Uniwersytetu w Białymstoku, stale współpracujący z Instytutem Lingwistyki Stosowanej UW. Tłumaczył takich autorów jak David Lodge, Tracy Chevalier, Raymond Carver, Michael Ondaatje czy Bruce Chatwin oraz wiersze Williama Blake’a i Williama Butlera Yeatsa, a także piosenki, między innymi Michaela Flandersa i Toma Lehrera. Autor dramatów, z których trzy ukazały się w Dialogu (4/2005, 4/2008, 7-8/2016), z redakcją którego współpracuje, a także tomiku wierszy zatytułowanego: Martwiątka. Interesuje się przekładem oraz teatrem. Mieszka w Supraślu.pl
dc.description.AffiliationUniwersytet w Białymstokupl
dc.description.referencesTuwim J., Jarmark rymów, Warszawa 1958.pl
dc.description.referencesBarańczak S., Ocalone w tłumaczeniu, Poznań 1992.pl
dc.description.referencesKawafis K., Pierwszy stopień, w: tegoż, Wiersze zebrane, Warszawa 1981.pl
dc.description.referencesKopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1987.pl
dc.description.referencesKozak J., Przekład literacki jako metafora, Warszawa 2009.pl
dc.description.referencesNabokov V., Onegin in English, w: L. Venuti, The Translation Studies Reader, London, New York, 2000.pl
dc.description.referencesPrzyboś J., O przekładzie, w: Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440−2005, red. E. Balcerzan, E. Rajewska, Poznań 2007.pl
dc.description.referencesTuwim J., „Eugeniusz Oniegin” w przekładzie Adama Ważyka, w: Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440−2005, red. E. Balcerzan, E. Rajewska, Poznań 2007.pl
dc.description.firstpage205pl
dc.description.lastpage218pl
dc.identifier.citation2Julian Tuwim - tradycja, recepcja, perspektywy badawcze, pod redakcją naukową Ewy Gorlewskiej, Moniki Jurkowskiej, Krzysztofa Korotkichapl
dc.conferenceOgólnopolska Konfernecja Naukowa "Julian Tuwim. Tradycja, recepcja, perspektywy badawcze", 17-19 czerwca 2013pl
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WFil)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Julian Tuwim. Tradycja - recepcja - perspektywy badawcze", 17-19 czerwca 2013

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
K_Pulawski_Pegaz_deba_pegaz_zdebial_czy_pegaz_na_debie.pdf440,49 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)