REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8342
Tytuł: Poeta w kawiarni
Inne tytuły: Poet in a café
Autorzy: Nawrocka, Ewa
Słowa kluczowe: miejskie życie
rytm toniczny
koncept poetycki
city life
café
tonic rhythm
poetic concept
Data wydania: 2017
Data dodania: 3-paź-2019
Wydawca: Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
Źródło: Julian Tuwim - tradycja, recepcja, perspektywy badawcze, pod redakcją naukową Ewy Gorlewskiej, Moniki Jurkowskiej, Krzysztofa Korotkicha, s. 77-92
Seria: Białostocka Kolekcja Filologiczna. Studia;nr 3
Konferencja: Ogólnopolska Konfernecja Naukowa "Julian Tuwim. Tradycja, recepcja, perspektywy badawcze", 17-19 czerwca 2013
Abstrakt: Wnikliwa, wielopoziomowa analiza wiersza Juliana Tuwima Melodia z roku 1928 z tomu Rzecz czarnoleska (1929). Pokazuje, jak temat wiersza osadzony w częstych w poezji Tuwima doświadczeniach codziennego, zwyczajnego życia w mieście, (tu bezpretensjonalna przyjemność spędzania czasu w kawiarni) obrasta motywami zamyślenia, wspomnienia młodości i niespełnionej miłości, zasłuchania w wewnętrzną melodię/piosenkę bez słów. Analiza wydobywa kameleonową zmienność i procesualną wielopoziomowość struktury mówiącego bohatera, jego stosunek do czasu (jesień, ranek) i przestrzeni, znaczenia opozycji wnętrza i zewnętrza, my i oni. Drobiazgowy opis kompozycji wiersza, słownictwa, figur stylistycznych i rytmu tonicznego odsłania doskonałość formy wierszowej i wyrafinowany koncept poetycki Tuwima - samozachwyt poety nad rozpoznaniem własnego kunsztu poetyckiego - zdolności "zrobienia" wiersza prawie z niczego.
A thorough multilevel analysis of Julian Tuwim’s poem Melodia (Melody) written in 1928 and published in the cycle Rzecz czarnoleska from 1929. It shows how the main theme of the poem based on the experience of everyday city life (here the simple pleasure of spending time in a cafe) is changed into motives of thought-fulness, youth memories, unfulfilled love and internal listening of a melody/song without words. The analysis presents change and multilevel structure and process of the main protagonist resembling that of a chameleon. The protagonist speaks of his attitude towards time (autumn, morning) and space, meaning of opposite structures of inside and outside, us and them. The detailed description of the poem’s composition, vocabulary, stylistic figures and tonic rhyme shows their perfectness and sophisticated idea of Tuwim’s poetry- self-wonderment on his poetic abilities, the ability of writing a poem about almost nothing.
Afiliacja: Uniwersytet Gdański
Nota biograficzna: Ewa Nawrocka ‒ dr hab., emerytowany profesor Uniwersytetu Gdańskiego, wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego, członek zarządu Fundacji im. Stanisławy Fleszarowej-Muskat. Zainteresowania badawcze: romantyzm polski i jego związki z kulturą europejską (Mickiewicz śpiewany, w: Mickiewicz w Gdańsku(2006); Słowacki-wielki nieobecny ,w: Słowacki teatralny (2006),"...Znad Niemna ...mieszkaniec Europy", w: Światło w dolinie. Prace ofiarowane profesor Halinie Krukowskiej (2007), literatura Wybrzeża Gdańskiego, Szekspir i szekspirologia (współredaktor zbioru interpretacji Czytanie Szekspira (2004) i Szekspir nad Bałtykiem (2005).Autorka książki Osoba w podróży. Podróże Marii Dąbrowskiej (2002).W roku 2012 na konferencji na Uniwersytecie Gdańskim Wściekłość i Oburzenie. Obrazy rewolty w kulturze przedstawiła głośny tekst Wszyscy jesteśmy przestępcami o sytuacji edukacji w Polsce.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8342
ISBN: 978-83-86064-47-02
ISSN: 2450-1913
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Julian Tuwim. Tradycja - recepcja - perspektywy badawcze", 17-19 czerwca 2013

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
E_Nawrocka_Poeta_w_kawiarni.pdf446 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.