REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8257
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorOlesiuk-Okomska, Magda-
dc.date.accessioned2019-09-20T08:21:00Z-
dc.date.available2019-09-20T08:21:00Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationUmiędzynarodowienie krajowego obrotu prawnego, T. 2, red. nauk. Izabela Kraśnicka, Wioleta Hryniewicka-Filipkowska, Białystok 2017, s. 33-46pl
dc.identifier.isbn978-83-64474-02-6-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/8257-
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Prawo i Partnerstwopl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.titleUmowa międzynarodowa jako źródło polskiego prawa karnegopl
dc.typeBook chapterpl
dc.description.BiographicalnoteDoktorantka w Zakładzie Prawa Karnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.description.AffiliationWydział Prawa Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.description.referencesKodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.).pl
dc.description.referencesKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).pl
dc.description.referencesKonwencja wiedeńska o prawie traktatów z dnia 23 maja 1969 r. (Dz.U. 1990 r. Nr 74, poz. 439).pl
dc.description.referencesUstawa o umowach międzynarodowych z dnia 14 kwietnia 2000 r. (Dz.U. Nr 39, poz. 443 ze zm.).pl
dc.description.referencesWyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 2001 r., OTK ZU nr 2/2001, poz. 32.pl
dc.description.referencesBanaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.pl
dc.description.referencesBiernat S., Niedźwiedź M., Rozdział III. Znaczenie prawa międzynarodowego i unijnego dla prawa administracyjnego i administracji publicznej w świetle Konstytucji RP, [w:] System Prawa Administracyjnego. Tom 2. Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), Warszawa 2012.pl
dc.description.referencesGardocki L., Prawo karne, Warszawa 2013.pl
dc.description.referencesGardocki L., Zarys prawa karnego międzynarodowego, Warszawa 1985.pl
dc.description.referencesGrześkowiak A., Wiak K. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2018.pl
dc.description.referencesMarek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010.pl
dc.description.referencesMarek A., Konarska-Wrozesk V., Prawo karne, Warszawa 2016pl
dc.description.referencesPohl Ł., Komentarz do art. 1 KK, [w:] Kodeks karny. Komentarz, Stefański R. (red.), Warszawa 2015.pl
dc.description.referencesZoll A., Komentarz do art. 1 k.k., [w:] Zoll A. (red.) Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1-116 k.k., Warszawa 2012.pl
dc.description.firstpage33pl
dc.description.lastpage46pl
dc.identifier.citation2Umiędzynarodowienie krajowego obrotu prawnego. T. 2pl
Występuje w kolekcji(ach):Książki/Rozdziały (WP)
Książki/Rozdziały (Wyd. PiP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Umiędzynarodowienie krajowego obrotu prawnego II. Magda Olesiuk-Okomska.pdf260,91 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons