REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8241
Tytuł: Infernalne i edeńskie – Sienkiewiczowskie Listy z podróży
Inne tytuły: Edenic and infernal. Sienkiewicz’s Letters from Journeis
Autorzy: Wojciechowski, Paweł
Słowa kluczowe: Henryk Sienkiewicz
letters
Book of Kohelet
city
Data wydania: 2017
Data dodania: 18-wrz-2019
Wydawca: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego; Uniwersytet w Białymstoku
Źródło: Henryk Sienkiewicz i chrześcijaństwo. Idee – obrazy – konteksty, red. nauk. Anna Janicka i Łukasz Zabielski, Białystok 2017, s. 257-273
Seria: Przełomy/ Pogranicza;33
Konferencja: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Henryk Sienkiewicz i chrześcijaństwo. Idee – obrazy – konteksty”, Białystok 24 września 2016 r.
Abstrakt: The article unfolds a dualistic interpretation of the texts of Henryk Sienkiewicz – the letters from trips and excursions attended by the author in the second half of the 19th century. Here, the dichotomy is understood as a: bright/Edenic and dark/infernal quality of the realm described in the correspondence. These two perspectives of the epistolary craft of Sienkiewicz were placed in the broad philosophical context of the biblical Book of Kohelet and the primary idea of vanitas it develops. With this intention, the images of the cities (of London, Paris, New York City, Rome, and Venice) drawn in the letters were subjected to an exegesis, with the accentuation (and reference to the whole of existence) of their vain nature.
Afiliacja: Szkoła Wyższa Ateneum w Gdańsku
Nota biograficzna: Paweł Wojciechowski – dr, literaturoznawca, nauczyciel dyplomowany języka polskiego, dydaktyk akademicki (Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku). Autor książki: Logos, byt, harmonia. Antoniego Langego czytanie kultury (Lublin 2010), wielu studiów, artykułów naukowych, recenzji (publikacje w wydawnictwach uniwersyteckich i czasopismach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym). Zainteresowania: literatura, filozofia, kultura XIX i XX wieku, komparatystyka, dyskursy ponowoczesności.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8241
ISBN: 978-83-63470-87-6
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Henryk Sienkiewicz i chrześcijaństwo. Idee – obrazy – konteksty”, 24 września 2016 r.

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
P_Wojciechowski_Infernalne_i_edenskie.pdf187,3 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.