REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8241
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorWojciechowski, Paweł-
dc.date.accessioned2019-09-18T07:41:28Z-
dc.date.available2019-09-18T07:41:28Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationHenryk Sienkiewicz i chrześcijaństwo. Idee – obrazy – konteksty, red. nauk. Anna Janicka i Łukasz Zabielski, Białystok 2017, s. 257-273pl
dc.identifier.isbn978-83-63470-87-6-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/8241-
dc.description.abstractThe article unfolds a dualistic interpretation of the texts of Henryk Sienkiewicz – the letters from trips and excursions attended by the author in the second half of the 19th century. Here, the dichotomy is understood as a: bright/Edenic and dark/infernal quality of the realm described in the correspondence. These two perspectives of the epistolary craft of Sienkiewicz were placed in the broad philosophical context of the biblical Book of Kohelet and the primary idea of vanitas it develops. With this intention, the images of the cities (of London, Paris, New York City, Rome, and Venice) drawn in the letters were subjected to an exegesis, with the accentuation (and reference to the whole of existence) of their vain nature.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherKsiążnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego; Uniwersytet w Białymstokupl
dc.relation.ispartofseriesPrzełomy/ Pogranicza;33-
dc.subjectHenryk Sienkiewiczpl
dc.subjectletterspl
dc.subjectBook of Koheletpl
dc.subjectcitypl
dc.titleInfernalne i edeńskie – Sienkiewiczowskie Listy z podróżypl
dc.title.alternativeEdenic and infernal. Sienkiewicz’s Letters from Journeispl
dc.typeBook chapterpl
dc.description.BiographicalnotePaweł Wojciechowski – dr, literaturoznawca, nauczyciel dyplomowany języka polskiego, dydaktyk akademicki (Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku). Autor książki: Logos, byt, harmonia. Antoniego Langego czytanie kultury (Lublin 2010), wielu studiów, artykułów naukowych, recenzji (publikacje w wydawnictwach uniwersyteckich i czasopismach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym). Zainteresowania: literatura, filozofia, kultura XIX i XX wieku, komparatystyka, dyskursy ponowoczesności.pl
dc.description.AffiliationSzkoła Wyższa Ateneum w Gdańskupl
dc.description.referencesBraudel F., Gramatyka cywilizacji, przeł. Hanna Igalson-Tygielska, Warszawa 2006;pl
dc.description.referencesBujnicki T., Sześć szkiców o Zagłobie i inne studia Sienkiewiczowskie, Warszawa 2014;pl
dc.description.referencesData J., red., Miasto – kultura – literatura. Wiek XIX, Gdańsk 1993;pl
dc.description.referencesGloger M., Sienkiewicz nowoczesny, Bydgoszcz 2010;pl
dc.description.referencesHenryk Sienkiewicz – twórczość, red. Lech Ludorowski, Halina Ludorowska, Zdzisława Mokranowska, Studia Sienkiewiczowskie, t. 6, cz. 2, Lublin 2006;pl
dc.description.referencesIhnatowicz E., red., Sienkiewicz i epoki. Powinowactwa, Warszawa 1999;pl
dc.description.referencesKołakowski L., Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, wydanie 2 poprawione, Londyn 1984;pl
dc.description.referencesKrzyżanowski J., Twórczość Henryka Sienkiewicza, wydanie 3, Warszawa 1976;pl
dc.description.referencesKsięga Koheleta, przekład Anna Kamieńska, oprac. i red. Wojciech Kruszewski, komentarze Piotr Matywiecki, Piotr Paziński, Warszawa 2014;pl
dc.description.referencesKünstler-Langner D., Miasto w systemie znaków vanitas – poezja staropolska, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”. Filologia Polska XXXII. Nauki Humanistyczno-Społeczne, Zeszyt 193, Toruń 1989;pl
dc.description.referencesKünstler-Langner D., Idea vanitas, jej tradycje i toposy w poezji polskiego baroku, wydanie pierwsze, Toruń 1993;pl
dc.description.referencesLévinas E., O Bogu, który nawiedza myśl, tłum. Małgorzata Kowalska, tłumaczenie przejrzał i poprawił, przedmowę napisał Tadeusz Gadacz, Kraków 1994;pl
dc.description.referencesMiłosz C., Historia literatury polskiej, przekład Maria Tarnowska, wydanie drugie uzupełnione, Kraków 2010;pl
dc.description.referencesMiłosz C., Wiersze wszystkie, wydanie drugie uzupełnione, Kraków 2015;pl
dc.description.referencesMumford L., The City in History, London 1963;pl
dc.description.referencesPinkwart M., Zakopane Henryka Sienkiewicza, Nowy Targ 2016;pl
dc.description.referencesRybicka E., Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej, Seria Horyzonty Nowoczesności Tom 27, Kraków 2003;pl
dc.description.referencesSienkiewicz H., Listy Litwosa z Wystawy Paryskiej (Środa, 2 maja r. 1878), „Gazeta Polska”, maj 1878;pl
dc.description.referencesPisma Henryka Sienkiewicza Tom XX, Nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1894;pl
dc.description.referencesSienkiewicz H., Listy z podróży do Ameryki, oprac. Jerzy Jaworowski, wydanie 2, Warszawa 1986;pl
dc.description.referencesSienkiewicz H., Listy z podróży do Ameryki, tom I, Warszawa 1950;pl
dc.description.referencesSienkiewicz H., Listy z Afryki, wydanie pierwsze, Warszawa 1956;pl
dc.description.referencesSienkiewicz H., Listy z podróży i wycieczek, Warszawa 1950;pl
dc.description.referencesStuart C., Vanities of the Eye. Vision in Early Modern European Culture, Oxford 2007;pl
dc.description.referencesŚwiderkówna A., Prawie wszystko o Biblii, Warszawa 2002;pl
dc.description.referencesZeidler-Janiszewska A., red., Pisanie miasta – czytanie miasta, Poznań 1997.pl
dc.description.firstpage257pl
dc.description.lastpage273pl
dc.identifier.citation2Henryk Sienkiewicz i chrześcijaństwo. Idee – obrazy – konteksty, red. nauk. Anna Janicka i Łukasz Zabielskipl
dc.conferenceOgólnopolska Konferencja Naukowa "Henryk Sienkiewicz i chrześcijaństwo. Idee – obrazy – konteksty”, Białystok 24 września 2016 r.pl
Występuje w kolekcji(ach):Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Henryk Sienkiewicz i chrześcijaństwo. Idee – obrazy – konteksty”, 24 września 2016 r.

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
P_Wojciechowski_Infernalne_i_edenskie.pdf187,3 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)