REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8231
Tytuł: Postyczniowe spojrzenia na chrześcijaństwo: pozytywiści, Sienkiewicz, Gloger
Inne tytuły: Positivists – Sienkiewicz – Gloger: three images of Christianity
Autorzy: Janicka, Anna
Słowa kluczowe: Henryk Sienkiewicz
the young Warsaw positivists
Christianity
scepticism
tradition
modernisation
Data wydania: 2017
Data dodania: 17-wrz-2019
Wydawca: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego; Uniwersytet w Białymstoku
Źródło: Henryk Sienkiewicz i chrześcijaństwo. Idee – obrazy – konteksty, red. nauk. Anna Janicka i Łukasz Zabielski, Białystok 2017, s. 17-50
Seria: Przełomy/ Pogranicza;33
Konferencja: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Henryk Sienkiewicz i chrześcijaństwo. Idee – obrazy – konteksty”, Białystok 24 września 2016 r.
Abstrakt: The author compares two attitudes towards Christianity: that of the young Warsaw intelligentsia focused around the progressive magazine „Weekly Review” and the writer and Nobel laureate Henryk Sienkiewicz. The Warsaw positivists, seeking to modernise Polish culture after the defeat of the January Uprising, advocated also the idea of modernising Christianity, adapting it to the conditions of the contemporary world, which was characterised by the rapid progress of civilisation, creating entirely new ethical problems (the approach to the poor and the exploited classes, colonialism, the rationalisation of culture). At the same time, the writers of this circle often presented freethinking, agnostic or atheistic attitudes. In turn, Sienkiewicz, as the author of Quo Vadis, was considered almost an apologist for Christianity. At the same time, a careful reading of his works reveal the constant presence of a thread of religious scepticism (the novel Without Dogma, his epistolography). In a closer look, both the positivists and Sienkiewicz are characterised by a far-reaching complexity of attitudes, although the author of the Trilogy follows a clear preference for Christianity as part of the Polish national tradition.
Afiliacja: Zakład Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych, Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Anna Janicka – dr hab., prof. UwB, pracuje w Zakładzie Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Redaktorka i współredaktorka wielu tomów, w tym: Kraszewski i nowożytność. Studia (Białystok 2015). Autorka monografii: Sprawa Zapolskiej. Skandale i polemiki (Białystok 2013, wyd. 2: Białystok 2015). Ostatnio wydała monografię: Tradycja i zmiana. Literackie modele dziewiętnastowieczności: pozytywizm i „obrzeża” (Białystok 2015). Zredagowała tom: Pozytywiści warszawscy: „Przegląd Tygodniowy” 1866–1876, Seria I: Studia, rewizje, konteksty (2016). Kieruje grantem NPRH na badania „Przeglądu Tygodniowego” (1866–1876).
URI: http://hdl.handle.net/11320/8231
ISBN: 978-83-63470-87-6
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WFil)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Henryk Sienkiewicz i chrześcijaństwo. Idee – obrazy – konteksty”, 24 września 2016 r.

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Janicka_Postyczniowe_spojrzenia_na_chrzescijanstwo.pdf251,03 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.