REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8221
Tytuł: Jak to jest/było być z Profesor Marią Dudzikową? Wspomnienia pracowniczek i pracowników Zakładu Pedagogiki Szkolnej Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu
Inne tytuły: How is / was it to be with Professor Maria Dudzikowa? The Memories Written by the Employees of the School Pedagogy Department of the Faculty of Educational Studies, Adam Mickiewicz University in Poznań
Autorzy: Wawrzyniak-Beszterda, Renata
Dembiński, Mariusz
Leszczyńska, Elżbieta
Bankiewicz, Magdalena
Knasiecka-Falbierska, Karina
Jaskulska, Sylwia
Marciniak, Mateusz
Słowa kluczowe: doświadczenie
praca nad sobą
kapitał społeczny
metafora
experience
work on yourself
social capital
metaphor
Data wydania: 2018
Data dodania: 28-sie-2019
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2018, nr 2(10), s. 104-117
Abstrakt: Tekst jest wspomnieniem pracowniczek i pracowników Zakładu Pedagogiki Szkolnej Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, napisanym po odejściu jego wieloletniej kierowniczki, Pani Profesor Marii Dudzikowej. Hasłami organizującymi wypowiedzi są kategorie obecne w naukowych dociekaniach Pani Profesor: doświadczenie, praca nad sobą, kapitał społeczny, metafora.
The text is a memory of Professor Maria Dudzikowa, who was longtime head of the Department of School Pedagogy of the Faculty of Educational Studies Adam Mickiewicz University in Poznań, written by the employees of the Unit. The key words that organize the statements are the categories present in Professor’s scientific inquiries: experience, self-development, social capital, metaphor.
Afiliacja: Renata Wawrzyniak-Beszterda - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Mariusz Dembiński - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Elżbieta Leszczyńska - Wielkopolskie Kuratorium Oświaty
Magdalena Bankiewicz - Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Karina Knasiecka-Falbierska - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Sylwia Jaskulska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Mateusz Marciniak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
E-mail: Renata Wawrzyniak-Beszterda: rwb@amu.edu.pl
Mariusz Dembiński: mdmd@amu.edu.pl
Elżbieta Leszczyńska: elalesz@amu.edu.pl
Magdalena Bankiewicz: m.bankiewicz1@wp.pl
Karina Knasiecka-Falbierska: karina.poz@interia.pl
Sylwia Jaskulska: sylwia.jaskulska@amu.edu.pl
Mateusz Marciniak: mateusz.marciniak@amu.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8221
DOI: 10.15290/parezja.2018.10.10
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Other
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2018, nr 2

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons