REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8221
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorWawrzyniak-Beszterda, Renata-
dc.contributor.authorDembiński, Mariusz-
dc.contributor.authorLeszczyńska, Elżbieta-
dc.contributor.authorBankiewicz, Magdalena-
dc.contributor.authorKnasiecka-Falbierska, Karina-
dc.contributor.authorJaskulska, Sylwia-
dc.contributor.authorMarciniak, Mateusz-
dc.date.accessioned2019-08-28T09:47:38Z-
dc.date.available2019-08-28T09:47:38Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationParezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2018, nr 2(10), s. 104-117pl
dc.identifier.issn2353-7914-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/8221-
dc.description.abstractTekst jest wspomnieniem pracowniczek i pracowników Zakładu Pedagogiki Szkolnej Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, napisanym po odejściu jego wieloletniej kierowniczki, Pani Profesor Marii Dudzikowej. Hasłami organizującymi wypowiedzi są kategorie obecne w naukowych dociekaniach Pani Profesor: doświadczenie, praca nad sobą, kapitał społeczny, metafora.pl
dc.description.abstractThe text is a memory of Professor Maria Dudzikowa, who was longtime head of the Department of School Pedagogy of the Faculty of Educational Studies Adam Mickiewicz University in Poznań, written by the employees of the Unit. The key words that organize the statements are the categories present in Professor’s scientific inquiries: experience, self-development, social capital, metaphor.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/*
dc.subjectdoświadczeniepl
dc.subjectpraca nad sobąpl
dc.subjectkapitał społecznypl
dc.subjectmetaforapl
dc.subjectexperiencepl
dc.subjectwork on yourselfpl
dc.subjectsocial capitalpl
dc.subjectmetaphorpl
dc.titleJak to jest/było być z Profesor Marią Dudzikową? Wspomnienia pracowniczek i pracowników Zakładu Pedagogiki Szkolnej Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniupl
dc.title.alternativeHow is / was it to be with Professor Maria Dudzikowa? The Memories Written by the Employees of the School Pedagogy Department of the Faculty of Educational Studies, Adam Mickiewicz University in Poznańpl
dc.typeOtherpl
dc.identifier.doi10.15290/parezja.2018.10.10-
dc.description.EmailRenata Wawrzyniak-Beszterda: rwb@amu.edu.plpl
dc.description.EmailMariusz Dembiński: mdmd@amu.edu.plpl
dc.description.EmailElżbieta Leszczyńska: elalesz@amu.edu.plpl
dc.description.EmailMagdalena Bankiewicz: m.bankiewicz1@wp.plpl
dc.description.EmailKarina Knasiecka-Falbierska: karina.poz@interia.plpl
dc.description.EmailSylwia Jaskulska: sylwia.jaskulska@amu.edu.plpl
dc.description.EmailMateusz Marciniak: mateusz.marciniak@amu.edu.plpl
dc.description.AffiliationRenata Wawrzyniak-Beszterda - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniupl
dc.description.AffiliationMariusz Dembiński - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniupl
dc.description.AffiliationElżbieta Leszczyńska - Wielkopolskie Kuratorium Oświatypl
dc.description.AffiliationMagdalena Bankiewicz - Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniupl
dc.description.AffiliationKarina Knasiecka-Falbierska - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniupl
dc.description.AffiliationSylwia Jaskulska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniupl
dc.description.AffiliationMateusz Marciniak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniupl
dc.description.referencesDudzikowa, M. (1993). Praca młodzieży nad sobą: z teorii i praktyki. Warszawa: Spółka Wydawnicza Terra.pl
dc.description.referencesDudzikowa, M., Wawrzyniak-Beszterda, R. (red.), (2010)., Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne, t. 1, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.pl
dc.description.referencesDudzikowa, M., Jaskulska, S., Wawrzyniak-Beszterda, R., Bochno, E., Bochno, I., Knasiecka-Falbierska, K., Marciniak, M. (2011). Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla. Diagnoza i uwarunkowania. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.pl
dc.description.referencesDudzikowa, M., Wawrzyniak-Beszterda, R., Jaskulska, S., Marciniak, M., Bochno, E., Bochno, I., Knasiecka-Falbierska, K. (2013). Oblicza kapitału społecznego uniwersytetu. Diagnoza – interpretacje – konteksty. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.pl
dc.description.referencesDudzikowa, M., Jaskulska, S. (red.), (2016). Twierdza. Szkoła w metaforze militarnej. Co w zamian? Warszawa: Wolters Kluwer.pl
dc.description.issue2(10)
dc.description.firstpage104pl
dc.description.lastpage117pl
dc.identifier.citation2Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PANpl
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2018, nr 2

Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons