REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8218
Tytuł: Pomruki kryzysu… Intertekstualna gra o interdyscyplinarność. Maria Dudzikowa opowiada o swoistej perspektywie tworzenia, rozumienia i interpretacji badań naukowych i praktyki uniwersyteckiej
Inne tytuły: Maria Dudzikowa Talks about a Specific Perspective of Creation, Understanding and Interpretation of Academic Research and Practice
Autorzy: Kola, Adam F.
Kola, Anna M.
Słowa kluczowe: interdyscyplinarność
badania naukowe
dyscypliny naukowe
współpraca naukowa
Interdisciplinarity
scientific research
scientific disciplines
scientific cooperation
Data wydania: 2018
Data dodania: 28-sie-2019
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2018, nr 2(10), s. 71-80
Abstrakt: Prezentowana rozmowa jest konstrukcyjnym pomysłem na przywołanie poglądów prof. M. Dudzikowej na interdyscyplinarność w nauce, bazującym na oryginalnych tekstach Autorki. Artykuł ma dwoje autorów, którzy zetknęli się osobiście z prof. Marią Dudzikową w tym samym momencie swego naukowego życia. Adam Kola został zaproszony na seminarium realizowane w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod kierownictwem prof. Adama Chmielewskiego Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności. Między ideą a praktyką. Anna Kola zaś uczestniczyła w pracach Samokształceniowego Zespołu Doktorów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, kierowanym przez prof. Marię Dudzikową. Sytuacja wywiadu-rozmowy kierowanej jest hipotetyczna i możliwa, choć w obecnym kształcie stanowi jedynie wymysł autorów.
The presented conversation is a constructive of the views of Professor M. Dudzikowa on interdisciplinarity in science, based on the original texts of the author. The article has two authors who personally met with Professor Maria Dudzikowa at the same time of their professional academic life. Adam Kola was invited to the seminar about interdisciplinarity in science provided by grant of the Ministry of Science and Higher Education headed by Professor Adam Chmielewski. Anna Kola participated in the work of the Self-Education Team of Doctors at the Pedagogical Sciences Committee of the Polish Academy of Sciences, headed by prof. M. Dudzikowa. The situation of the interview-directed conversation is hypothetical and possible, although in the present form it is only a figment of the authors.
Afiliacja: Adam F. Kola - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Anna M. Kola - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
E-mail: Adam F. Kolal: adamkola@umk.pl
Anna M. Kola: amkola@umk.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8218
DOI: 10.15290/parezja.2018.10.07
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Other
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2018, nr 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Parezja_2_2018_AF_Kola_AM_Kola_Pomruki_kryzysu.pdf159,22 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons