REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8188
Tytuł: The Ethics of Tourism: Determining the Fundamental Moral Issue, Part II
Inne tytuły: O etykę w turystyce. Próba ustalenia zasadniczej problematyki moralnej (II)
Autorzy: Zadykowicz, Tadeusz
Słowa kluczowe: tourism
travel
ethics
morality
turystyka
podróże
etyka
moralność
Data wydania: 2018
Data dodania: 9-sie-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 17/3, 2018, s. 351-363
Abstrakt: In order to determine the postulate of ethics in tourism, it is necessary to systematically establish and analyze a group of issues first as part of a philosophical and theological reflection on the moral value of man and his actions. These issues include both general questions concerning the very foundation of the judgment of this kind of human activity, as well as the many specific problems that arise in the relationships and interactions that result from planning and realizing touristic aims. These relationships are primarily personal. However, from a moral point of view, the relationship between the tourist and his reason for traveling, which employees of the tourism industry largely influence, also exists. For, different and specific kinds of relationships arise depending on the type of tourism in which a person participates.
Postulat etyki w turystyce domaga się najpierw sporządzenia systematycznej grupy zagadnień, które następnie mogłyby być poddane szczegółowej analizie w ramach filozoficznej i teologicznej refleksji nad wartością moralną człowieka i jego działania. Zagadnienia te obejmują zarówno problematykę ogólną, dotyczącą fundamentów oceny tego typu ludzkiej aktywności, jak i liczne problemy szczegółowe, jakie wiążą się z relacjami powstającymi w związku z planowaniem i realizacją celów turystycznych. Relacje te mają charakter nade wszystko osobowy, ale dla oceny moralnej ważne są również odniesienia turysty do celu wyprawy, kształtowane w znacznej mierze przez pracowników branży turystycznej. Specyficzne relacje powstają także na bazie określonego rodzaju podróży.
Afiliacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Nota biograficzna: TADEUSZ ZADYKOWICZ – ks. dr hab. nauk teologicznych w dziedzinie teologii moralnej, prof. KUL, ur. 1968; absolwent Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; od 2001 roku pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Teologii Moralnej KUL; obecnie profesor nadzwyczajny w Katedrze Teologii Moralnej Fundamentalnej i dyrektor Instytutu Teologii Moralnej. Członek towarzystw naukowych: Towarzystwa Naukowego KUL (2002-), Stowarzyszenia Teologów Moralistów (1999-), Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (2003-), Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich (2004-), Stowarzyszenia Naukowego Franciszka Salezego (2008-). Główne kierunki badań: moralność życia religijnego; współczesny kontekst życia religijno-moralnego; biblijne oraz kulturowe przesłanki moralności; rola wzorów osobowych w chrześcijańskim życiu moralnym; moralność pracownika naukowego oraz prowadzenia badań naukowych.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8188
DOI: 10.15290/rtk.2018.17.3.24
ISSN: 1644-8855
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-1687-8286
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2018, tom XVII/3

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_17_3_2018_T_Zadykowicz_The_Ethics_of_Tourism.pdf709,56 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.