REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8188
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorZadykowicz, Tadeusz-
dc.date.accessioned2019-08-09T07:41:18Z-
dc.date.available2019-08-09T07:41:18Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationRocznik Teologii Katolickiej, T. 17/3, 2018, s. 351-363pl
dc.identifier.issn1644-8855-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/8188-
dc.description.abstractIn order to determine the postulate of ethics in tourism, it is necessary to systematically establish and analyze a group of issues first as part of a philosophical and theological reflection on the moral value of man and his actions. These issues include both general questions concerning the very foundation of the judgment of this kind of human activity, as well as the many specific problems that arise in the relationships and interactions that result from planning and realizing touristic aims. These relationships are primarily personal. However, from a moral point of view, the relationship between the tourist and his reason for traveling, which employees of the tourism industry largely influence, also exists. For, different and specific kinds of relationships arise depending on the type of tourism in which a person participates.pl
dc.description.abstractPostulat etyki w turystyce domaga się najpierw sporządzenia systematycznej grupy zagadnień, które następnie mogłyby być poddane szczegółowej analizie w ramach filozoficznej i teologicznej refleksji nad wartością moralną człowieka i jego działania. Zagadnienia te obejmują zarówno problematykę ogólną, dotyczącą fundamentów oceny tego typu ludzkiej aktywności, jak i liczne problemy szczegółowe, jakie wiążą się z relacjami powstającymi w związku z planowaniem i realizacją celów turystycznych. Relacje te mają charakter nade wszystko osobowy, ale dla oceny moralnej ważne są również odniesienia turysty do celu wyprawy, kształtowane w znacznej mierze przez pracowników branży turystycznej. Specyficzne relacje powstają także na bazie określonego rodzaju podróży.pl
dc.language.isoenpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjecttourismpl
dc.subjecttravelpl
dc.subjectethicspl
dc.subjectmoralitypl
dc.subjectturystykapl
dc.subjectpodróżepl
dc.subjectetykapl
dc.subjectmoralnośćpl
dc.titleThe Ethics of Tourism: Determining the Fundamental Moral Issue, Part IIpl
dc.title.alternativeO etykę w turystyce. Próba ustalenia zasadniczej problematyki moralnej (II)pl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/rtk.2018.17.3.24-
dc.description.BiographicalnoteTADEUSZ ZADYKOWICZ – ks. dr hab. nauk teologicznych w dziedzinie teologii moralnej, prof. KUL, ur. 1968; absolwent Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; od 2001 roku pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Teologii Moralnej KUL; obecnie profesor nadzwyczajny w Katedrze Teologii Moralnej Fundamentalnej i dyrektor Instytutu Teologii Moralnej. Członek towarzystw naukowych: Towarzystwa Naukowego KUL (2002-), Stowarzyszenia Teologów Moralistów (1999-), Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (2003-), Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich (2004-), Stowarzyszenia Naukowego Franciszka Salezego (2008-). Główne kierunki badań: moralność życia religijnego; współczesny kontekst życia religijno-moralnego; biblijne oraz kulturowe przesłanki moralności; rola wzorów osobowych w chrześcijańskim życiu moralnym; moralność pracownika naukowego oraz prowadzenia badań naukowych.pl
dc.description.AffiliationKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIpl
dc.description.referencesAdamowicz J., Wolak G., Jak być hotelarzem? Cracow 2004.pl
dc.description.referencesAnszperger A., Etyka zawodowa w turystyce, “Ekonomia i Prawo” 6(2010), pgs. 459-467.pl
dc.description.referencesBuczkowska K., Malchrowicz-Mośko E., Etyczne dylematy turystyki kulturowej, “Turystyka Kulturowa” 2012, no. 12, pgs. 42-55.pl
dc.description.referencesThe Cape Town Declaration on Responsible Tourism in Destinations (2002).pl
dc.description.referencesDębowska-Mróz M., Kapciak M., Reklama w turystyce w świetle badań ankietowych – aspekty etyczne, “Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe” 2016, no. 6, pgs. 1663-1670.pl
dc.description.referencesFiedorowicz K., Zwiększanie atrakcyjności turystycznej Polski, [in:] Turystyka i zdrowie, A. Mazur [ed.], Warsaw 2011, pgs. 151-167.pl
dc.description.referencesFrancis, Encyclical Laudato Si (Vatican City, 05.24.2015).pl
dc.description.referencesGlobal Code of Ethics for Tourism (1999).pl
dc.description.referencesHołderna-Mielcarek B., Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie turystycznym, “Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu,” no. 16, pgs. 89-104.pl
dc.description.referencesHorowski J., Turystyka w chrześcijańskiej edukacji ekologicznej, “Pedagogia Christiana” 2011, no. 2, pgs. 211-229.pl
dc.description.referencesIrzyńska A., Irzyński R., Oszustwa w dokumentacji finansowo księgowej dotyczące też przedsiębiorstw turystycznych, [in:] Turystyka i zdrowie..., pgs. 65-73.pl
dc.description.referencesJanocha M., Ochrona praw konsumenta będącego stroną umowy o imprezę turystyczną, “Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania” 2013, Vol. 4, pgs. 283-305.pl
dc.description.referencesJermacz J., Dolatkowska J., Możliwości i korzyści wynikające z zastosowania kategorii moralnych i etycznych w przedsiębiorstwie turystycznym, “Edukacja dla Bezpieczeństwa. Przegląd Naukowo-Metodyczny” 9(2015), nos. 369-377.pl
dc.description.referencesKazimierczak M., Turystyka zrównoważona synonimem turystyki zorientowanej etycznie, “Studia Periegetica” 2009, no. 3, pgs. 9-21.pl
dc.description.referencesThe Kerala Declaration on Responsible Tourism in Destinations (2008).pl
dc.description.referencesKorbiel K., Przejawy zachowań naśladowczych wśrod uczestnikow forum dyskusyjnego o tematyce turystycznej. “Folia Turistica” 2016, no. 40, pgs. 99-118.pl
dc.description.referencesMalchrowicz-Mośko E., Turystyka kultury wysokiej w świetle dylematów etycznych, “Turystyka i Rekreacja” 11(2014), no. 1, pgs. 16-22.pl
dc.description.referencesMazur A., Bekta M., Turystyka kwalifikowana a formy wypoczynku, [in:] Turystyka i zdrowie..., pg. 135.pl
dc.description.referencesMazur A., Bekta M., Znaczenie współczesnego krajoznawstwa dla rozwoju turystyki kwalifikowanej, [in:] Turystyka i zdrowie..., pgs. 51-58.pl
dc.description.referencesParzych K., Czapliński P., Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem turystycznym, in: Географія та туризм, Б. Яценко (ed.), Київ 2007, pgs. 166-172.pl
dc.description.referencesPociask-Karteczka J., Przyroda w nauczaniu Jana Pawła II, [in:] Przyroda, geografia, turystyka w nauczaniu Jana Pawła II, M. Ostrowski, I. Sołjan (ed.), Cracow 2007, pgs. 65-86.pl
dc.description.referencesPontifical Council for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People, Guidelines for the Pastoral Care of Tourism (Vatican City, 06.29.2001).pl
dc.description.referencesSancewicz-Kliś A., Turystyka odpowiedzialna w wymiarze lokalnym i globalnym, [in:] Turystyka i zdrowie..., pgs. 95-104.pl
dc.description.referencesStasiak A., Kultura a turystyka – wzajemne relacje, „Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego”, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/ handle/11089/3444/KULTURA% 20A%20TURYSTYKA%20-20WZAJEMNE%20RELACJE.pdf?sequence=1&isAllowed=y, pgs. 1-11.pl
dc.description.referencesStasiak A., Wiluś R., Analiza form i programów kształcenia przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, [in:] Etyka przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, Cracow 2010, pgs. 81-102.pl
dc.description.referencesTołłoczko B., “Socjologia pociągu” – wprowadzenie do badań nad interakcjami między podróżnymi. “Folia Turistica” 2016, no. 40, pgs. 85-96.pl
dc.description.volume17/3
dc.description.firstpage351pl
dc.description.lastpage363pl
dc.identifier.citation2Rocznik Teologii Katolickiejpl
dc.identifier.orcid0000-0002-1687-8286-
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2018, tom XVII/3

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_17_3_2018_T_Zadykowicz_The_Ethics_of_Tourism.pdf709,56 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.