REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8148
Tytuł: Et tua res agitur... – I ciebie rzecz dotyczy. Marcina Błażewicza studium ludzkiej wolności
Inne tytuły: Et tua res agitur... – this concerns to you. The study of freedom based on Marcin Blazewicz perscussion music
Autorzy: Lorent, Leszek
Słowa kluczowe: percussion
Jerzy Popieluszko
responsibility
philosophy
far east
Marcin Blazewicz
perkusja
odpowiedzialność
filozofia
Daleki Wschód
Data wydania: 2018
Data dodania: 5-sie-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 17/3, 2018, s. 119-128
Abstrakt: Among many others contemporary composers, who uses percussion in their music, Marcin Blazewicz (professor of the Fryderyk Chopin Academy of Music in Warsaw) seems to be an extraoridinary. His compositions are inspired by the philosophy of Far East. They might be named as a persucussional works about being... Et tua res agitur is dedicated to the person of the priest Jerzy Popieluszko, who was murdered by communist regime. Is a musical story/tale about responsibility and suff ering. The article shows not only the roots of the composition but also a practical approach od the performance and interpretation of Marcin Blazewicz composition.
Spośród wielu współczesnych kompozytorów przeznaczających swe dzieła na perkusję postać Marcina Błażewicza – twórcy związanego z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, jawi się jako szczególna. Jego kompozycje inspirowane często (choć nie tylko) filozofią Dalekiego Wschodu można określić mianem filozoficznych traktatów perkusyjnych, podnoszących tematy bytu, przemijania. W tak zarysowanym kręgu inspiracyjnym i ideologicznym analizowany w niniejszym referacie utwór zajmuje istotne miejsce. Et tua res agitur dedykowane pamięci zamordowanego ks. Jerzego Popiełuszki jest muzyczną opowieścią o ludzkich drogach, pokonywaniu samego siebie, odpowiedzialności i cierpieniu. W artykule odnajdziemy nie tylko wiele informacji na temat genezy dzieła, ale również uwagi wykonawcze i interpretacyjne wyrosłe na gruncie praktyki estradowej autora.
Afiliacja: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Nota biograficzna: LESZEK LORENT – perkusista, dr hab. sztuk muzycznych, kierownik Studium Muzyki Nowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Kształcił się m.in. w Conservatoire Nationale Superieur Musique et Danse de Lyon. Specjalizuje się w wykonywaniu utworów multiperkusyjnych oraz dzieł teatru instrumentalnego. Jako autorytet w tej dziedzinie sztuki bierze udział w wielu konferencjach i sesjach badawczych w kraju i za granicą, niejednokrotnie będąc ich pomysłodawcą i kierownikiem naukowym, zasiada w jury konkursów muzyki współczesnej. Jest autorem monografii naukowych oraz kilkunastu referatów.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8148
DOI: 10.15290/rtk.2018.17.3.09
ISSN: 1644-8855
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-5285-118X
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2018, tom XVII/3

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_17_3_2018_L_Lorent_Et_tua_res_agitur.pdf1,01 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.