REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8093
Tytuł: Językowy obraz relacji w rodzinie
Inne tytuły: Linguistic picture of family relations
Autorzy: Danowska, Zuzanna Maria
Słowa kluczowe: badania ankietowe
relacje rodzinne
językowy obraz świata
rodzina
onomastyka
survey research
family relations
linguistic picture of the world
family
onomastics
Data wydania: 2017
Data dodania: 17-lip-2019
Wydawca: Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
Źródło: Logos - filozofia słowa. Szkice o pograniczach języka, filozofii i literatury, pod redakcją naukową Krzysztofa Andruczyka, Ewy Gorlewskiej, Krzysztofa Korotkicha, s. 63-80
Seria: Białostocka Kolekcja Filologiczna. Studia;nr 2
Konferencja: II Konferencja Naukowa "Słowozofia", 27 maja 2015
Abstrakt: Artykuł dotyczy pewnych aspektów słownictwa stosowanego w kontekście relacji rodzinnych. Przedmiotem badań były antroponimy uzyskane w badaniach ankietowych, przeprowadzonych w trzech klasach licealnych o zróżnicowanych profilach. Zadaniem respondentów było odpowiedzenie na dwa pytania: jak zwracają się do najbliższych członków rodziny (matek, ojców, babć, dziadków i rodzeństwa) i jak oni zwracają się do uczniów w sytuacjach pozytywnych lub neutralnych i negatywnych. Głównym celem badania było odkrycie zależności między wykształceniem rodziców, miejscem zamieszkania (wieś lub miasto) i płcią uczestników ankiety. Uzyskane dane zostały podzielone na grupy słowne na podstawie zachodzących w nich procesów słowotwórczych.
This article deals with some aspects on the role of vocabulary connected with family relations. The survey research was conducted in three classes of the local comprehensive school. The respondent’s task was to answer how they call their family members (mothers, fathers, grandmothers, grandfathers, and siblings), and how family members reference them (in positive or neutral, and negative situa-tions). The main goal of this work was to find out how vocabulary depends upon the parents’ educational background, place of living (city or a village), or re-spondent’s gender. Having achieved feedback, vocabulary was classified into different groups (based on the word-formation processes).
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Zuzanna Maria Danowska ‒ studentka filologii angielskiej UwB, absolwentka VI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, uczennica ostatniej klasy PSM II st. w klasie wiolonczeli. Interesuje się socjolingwistyką i prowadzeniem badań statystycznych.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8093
ISBN: 978-83-86064-46-5
ISSN: 2450-1913
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):II Konferencja Naukowa "Słowozofia", 27 maja 2015
Materiały konferencyjne (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
ZM_Danowska_Jezykowy_obraz_relacji_w_rodzinie.pdf610,59 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.