REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8081
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorKielak, Dorota-
dc.date.accessioned2019-07-17T07:22:27Z-
dc.date.available2019-07-17T07:22:27Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationIdea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, vol. 30/1, 2018, s. 161-174pl
dc.identifier.issn0860-4487-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/8081-
dc.description.abstractThe article addresses the problem of the culture-creating role of museums designed by Mieczysław Treter in the first years of the Second Polish Republic – an art historian from Lviv, the curator of the Museum of the Lubomirski family name in Lviv and the director of the State Art Collection in Warsaw. The publicist of this author is a testimony of how in the first years after Poland regained independence, attempts were made to develop a new way of thinking about the culture-forming function, status and formula of Polish museums, adequate to the changed realities of life in a free state. It formulated the postulate of treating museums as an institution of Polish cultural policy, an institution supporting the rebuilding of an independent state and its status on the international arena. In the perspective of the perceived role of museum outlets, the way of thinking about culture understood as a constant update of historical values was revealed at the same time. The museum discourse of Treter also revealed the shortcomings of extra-banking thinking about culture, which on the threshold of independence – on the one hand – was to be harnessed in state-building processes, and on the other – to realize values developed in the years of national captivity.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectculturepl
dc.subjectmuseumspl
dc.subjectPoland’s independencepl
dc.subjectMieczysław Treterpl
dc.subjectkulturapl
dc.subjectmuzeapl
dc.subjectniepodległość Polskipl
dc.titleO kulturotwórczej roli muzeum w projekcie Mieczysława Treterapl
dc.title.alternativeAbout the culturetic role of the museum in the project of Mieczysław Treterpl
dc.typeArticlepl
dc.description.AffiliationUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawiepl
dc.description.referenceshttp://muzeumpamieci.umk.pl/?page_id=74 (dostęp 23. 03.2018).pl
dc.description.referenceshttps://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Treter-Mieczyslaw;3989026.html (dostęp 04,09. 2018).pl
dc.description.referencesKielak D., O „pośmiertnej historii” Szkoły Głównej w latach I wojny światowej, w: U. Kowalczuk, Ł. Książyk (red.), Szkoła Główna – kręgi wpływów, Warszawa 2017, s. 281–298pl
dc.description.referencesNiewiadomska C., Legendy, podania i obrazki historyczne. 13 Czasy saskie, Stanisław August Poniatowski, Warszawa [1912].pl
dc.description.referencesO.G., Profesor Dr Jan Czekanowski, „Lud”, t. 51, cz. 1-10, 1966, s. 219-221.pl
dc.description.referencesPetrażycka-Tomicka J., Muzeum etnograficzne na Wawelu, Lwów 1919.pl
dc.description.referencesPetrażycka-Tomicka J., Szkice skandynawskie, Lwów 1913.pl
dc.description.referencesPetrażycka-Tomicka J., Wojna a kultura, w: A. Habrat, Jadwiga Petrażycka-Tomiska. Życie i działalność, Rzeszów 2001, s. 243–245.pl
dc.description.referencesRybczyńska Z., Dynamiczny model kultury futuryzmy ukraińskiego: „przyszłość teraźniejszości” w manifestografii Mychajla Semenki, w: K. Łukasiewicz, I. Topp, (red.), Przyszłość w kulturze, „Acta Universitatis Wratislaviensis” No 3487, „Prace Kulturoznawcze” XV, Wrocław 2013, s. 187–195.pl
dc.description.referencesSłonimski A., Czarna wiosna, http://hamlet.edu.pl/shi/teksty/?id=xxlecie&idu=009 (dostęp 06.09. 2018).pl
dc.description.referencesSłonimski A., Muzea; Muzeum antyreligijne, Muzeum rewolucji, w: Moja podróż do Rosji, Warszawa 1997, s. 58-62; 88-91; 55-57.pl
dc.description.referencesTołysz A., „Odpowiednie dać rzeczy słowo” – Przemiany w polskiej definicji „muzeum” w XIX i XX wieku, http://muzeumpamieci.umk.pl/?p=626 (dostęp 18.11.2017).pl
dc.description.referencesTomkowicz S., Z wieku Stanisława Augusta, Kraków 1882.pl
dc.description.referencesTreter M., Muzea współczesne. Studium muzeologiczne. Początki, rodzaje, istota i organizacja muzeów. Publiczne zbiory muzealne w Polsce i przyszły ich rozwój, Kijów 1917.pl
dc.description.referencesTreter M., Organizacja zbiorów państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1922.pl
dc.description.referencesUdziela S., Muzeum Etnograficzne w Krakowie, „Ziemia” nr 13–14, 1926, s. 1–8.pl
dc.description.referencesWawrzak M., Studium muzeologiczne Mieczysława Tretera, http://muzeumpamieci.umk.pl/?p=626 (dostęp 18.11.2017).pl
dc.description.volume30/1-
dc.description.firstpage161pl
dc.description.lastpage174pl
dc.identifier.citation2Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznychpl
Występuje w kolekcji(ach):Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, 2018, XXX/1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Idea_30_1_2018_D_Kielak_O_kulturotworczej_roli_muzeum_w_projekcie_Mieczyslawa_Tretera.pdf3,65 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.