REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8076
Tytuł: Czy praktyka transplantacyjna ex mortuo jest współczesną formą kanibalizmu?
Inne tytuły: Is the ex mortuo transplantation practice a modern form of cannibalism?
Autorzy: Picewicz, Joanna
Słowa kluczowe: transplantation
transplant
human body
human corpse
cultural cannibalism
hunger cannibalism
medical cannibalism
transplantacja
przeszczep
ciało ludzkie
zwłoki ludzkie
kanibalizm kulturowy
kanibalizm głodowy
kanibalizm medyczny
Data wydania: 2018
Data dodania: 17-lip-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, vol. 30/1, 2018, s. 98-110
Abstrakt: Transplantation is defined by the opponents of this practice as neo-cannibalism, medical cannibalism or modern cannibalism due to the strictly utilitarian treatment of human corpses. It is claimed that the human body is brought into the role of a resource, raw material for further processing. The capabilities offered by medicine have contributed to changing the system of human values: the perception and understanding of human corporality. After death, the human body should be surrounded by a special piety, but it is treated in a purely utilitarian way in order to retrieve its pieces for a transplant. Some even see in transplantation practice a connection with cannibalism. The purpose and motivation of both practices is the same: a person, to save their life, assimilates a particular element of the human body by means of a medical transplant, whereas a person who is forced to consume the human body also does so to save their life.
Afiliacja: Akademii Ignatianum w Krakowie
URI: http://hdl.handle.net/11320/8076
DOI: 10.15290/idea.2018.30.1.07
ISSN: 0860-4487
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, 2018, XXX/1

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.