REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8072
Tytuł: Koncepcja niezmienników interpretacyjnych Michała Hellera a zagadnienie wielości sformułowań teorii naukowych
Inne tytuły: Michael Heller’s concept of interpretational invariants and the issue of plurality of formulations of scientific theories
Autorzy: Luty, Damian
Słowa kluczowe: theory
interpretational invariants
mathematical formula
Michał Heller
teoria
niezmienniki interpretacyjne
matematyczna formuła
Data wydania: 2018
Data dodania: 17-lip-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, vol. 30/1, 2018, s. 40-54
Abstrakt: In this paper I present, analyse, criticise and expand on the concept of interpretational invariants created by Michael Heller. I argue that Heller in fact holds two separate views of interpretational invariants and that in the context of his writings they should be, in fact, hold jointly. I propose a critique of one of those views, that in which one claims that there exist interpretational invariants across different mathematical representations of a theory. This leads me to propose a modified version of interpretational invariants, which are relativised, but not reduced, to mathematical formulations of a certain theory.
Afiliacja: Zakład Filozofii Nauki, Instytut Filozofii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Nota biograficzna: Damian Luty był stypendystą Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na rok akademicki 2017/2018.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8072
ISSN: 0860-4487
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, 2018, XXX/1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Idea_30_1_2018_D_Luty_Koncepcja_niezmiennikow_interpretacyjnych.pdf4,09 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.