REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8010
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorSaniewska, Diana-
dc.date.accessioned2019-06-24T11:43:22Z-
dc.date.available2019-06-24T11:43:22Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationBiałostockie Archiwum Językowe, nr 18, 2018, s. 245-275pl
dc.identifier.issn1641-6961-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/8010-
dc.description.abstractThis paper offers an analysis of chrematonyms connected with the area of rehabilitation/physiotherapy, as represented by the names of non-public rehabilitation/physiotherapy rooms in Białystok. It discusses the structure of anthroponyms as distinct components of the names, the structure and semantics of their identifying parts, as well as the structure and semantics of the firmonyms proper. I discuss the variants and the structure of the chrematonyms, paying particular attention to the semantically hypertrophic names. I also present the role of non-semantic elements in the names of the firms. The analysis demonstrates that the chrematonyms connected with the area of rehabilitation/physiotherapy form a heterogenous group of onyms; they reflect the varied nature of the profession, the current lifestyle trends, as well as the current epidemiological and demographic tendencies.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectchrematonympl
dc.subjectanthroponympl
dc.subjectfirmonym properpl
dc.subjectrehabilitation/physiotherapy roompl
dc.titleStrukturalno-semantyczna analiza nazw białostockich gabinetów rehabilitacji/fizjoterapii. Cześć 2: omówienie wybranych chrematonimówpl
dc.title.alternativeA structural-semantic analysis of the names of rehabilitation/physiotherapy rooms in Białystok. Part 2: a discussion of selected chrematonymspl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/baj.2018.18.16-
dc.description.Emaildianasaniewska@wp.plpl
dc.description.AffiliationUniwersytet w Białymstokupl
dc.description.referencesBiolik M., 2011, Modele strukturalne nazw własnych przedsiębiorstw i lokali branży gastronomicznej w województwie warmińsko-mazurkism, [w:] Chrematonimia jako fenomen współczesności, red. M. Biolik, J. Duma, Olsztynpl
dc.description.referencesCentrum Badania Opinii Publicznej, 2012, Polacy o swoim zdrowiu oraz prozdrowotnych zachowaniach i aktywnościach. Komunikat z badań, Warszawa.pl
dc.description.referencesDrążek B., 2016, Analiza strukturalno-semantyczna wybranych nazw gabinetów stomatologicznych w województwie podkarpackim, „Słowo. Studia Językoznawcze”, t. 7, s. 189–189.pl
dc.description.referencesFrankowska-Kozak B., 2009, Logonimy podmiotów gospodarczych w północno-zachodniej Polsce w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku, Szczecin.pl
dc.description.referencesGałkowski A., 2014, Motywacja w procesie tworzenia chrematonimii marketingowej, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, nr 27, s. 63–72.pl
dc.description.referencesGoogle Translate, https://translate.google.pl/?hl=pl#en/pl/artros [dostęp: 14.06.2018 r.].pl
dc.description.referencesGryglewski R.W., 2006, Czy medycyna jest sztuką czy nauką – rozważania w świetle polskiej szkoły filozofii medycyny i poglądów innych lekarzy europejskich czasu przełomu XIX w. do wybuchu II wojny światowej, „Medycyna Nowożytna” 13/1–2, s. 7–24.pl
dc.description.referencesKochański J.W., Kochański M., 2009, Medycyna fizykalna, Gliwice.pl
dc.description.referencesKosyl C., 2010, Chrematonimy, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2, Współczesny język polski, Wrocław.pl
dc.description.referencesKozłowska E., Marzec A., Kalinowski P., Bojakowska U., 2016, Koncepcja zdrowia i jego ochrony w świetle literatury przedmiotu, „Journal of Education, Health and Sport”, nr 6(9), s. 575–585.pl
dc.description.referencesLogo, [w:] Oxford Living Dictionaries, https://en.oxforddictionaries.com/definition/logoEnglish [dostęp: 13.06.2018 r.].pl
dc.description.referencesMłynarczyk E., 2010, „Sklep, salon, studio” czy „atelier”: współczesne sposoby nazywania placówek handlowych, „Annales Academiae Pedagogiae Cracoviensis. Studia Linguistica” 5, s. 179–189.pl
dc.description.referencesMłynarczyk E., 2016, Modne nazwy firmowe (na przykładzie nazw salonów kosmetycznych), „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, nr 32, s. 117–125.pl
dc.description.referencesModelka Playboya Katie May zmarła po wizycie u kręgarza. Są wyniki sekcji zwłok. Przerażające, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114885,20871227,mode lka-playboya-i-gwiazda-snapchata-katie-may-zmarla-prawdopodobnie.html [dostęp: 13.06.2018 r.].pl
dc.description.referencesParzniewska J., 1998, Nazwy zakładów pogrzebowych, „Onomastica” XLIV, s. 283–289.pl
dc.description.referencesPolskie Stowarzyszenie NDT-Bobath, Metoda NDT-Bobath, http://www.ndt-bobath.pl/?page id=65 [dostęp: 31.07.2018 r.].pl
dc.description.referencesPoradnia językowa, Co pierwsze – imię czy nazwisko?, https://poradnia-jezykowa.uni.lodz.pl/warto-wiedziec/pisownia [12.06.2018 r.].pl
dc.description.referencesPrzedrostki greckie i łacińskie w terminologii medycznej, https://quizlet.com/.../przedrostki-greckie-i-lacinskie-w-terminologii-medycznej-flash-... [dostęp: 13.06.2018 r.].pl
dc.description.referencesPrzybylska R., 1992, O współczesnych nazwach firm, „Język Polski”, z. 2/3, s. 138–150.pl
dc.description.referencesPrzybylska R., 2002, Modne nazwy firm, [w:] Moda jako problem lingwistyczny, red. K. Wojtczuk, Siedlce.pl
dc.description.referencesPytanie na śniadanie, https://pytanienasniadanie.tvp.pl/27514737/kregarz-czyfizjoterapeuta[dostęp: 13.06.2018 r.].pl
dc.description.referencesRutkiewicz-Hanczewska M., 2014, Moda w zakresie morfologii współczesnych emporionimów, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, nr 27, s. 135–144.pl
dc.description.referencesSawicka G., 1988, Struktura współczesnych skrótowców, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica”, s. 153–165.pl
dc.description.referencesSłownik języka polskiego, pod red. W. Doroszewskiego, https://sjp.pwn.pl/doroszewski/specjalistyczny;5499249.html [dostęp: 12.06.2018 r.].pl
dc.description.referencesWoś K., 2012, Nazwy aptek w przestrzeni miejskiej Rzeszowa. Analiza semantyczna, „Słowo. Studia Językoznawcze”, nr 3, s. 181–191.pl
dc.description.volume18
dc.description.firstpage245pl
dc.description.lastpage275pl
dc.identifier.citation2Białostockie Archiwum Językowepl
dc.identifier.orcid0000-0003-4279-0787-
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Archiwum Językowe, 2018, nr 18

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_18_2018_D_Saniewska_Strukturalno-sematyczna_analiza_2.pdf227,6 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.