REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8009
Tytuł: Strukturalno-semantyczna analiza nazw białostockich gabinetów rehabilitacji/fizjoterapii. Część 1: wprowadzenie
Inne tytuły: A structuralsemantic analysis of the names of rehabilitation/physiotherapy rooms in Białystok. Part 1: introduction
Autorzy: Saniewska, Diana
Słowa kluczowe: chrematonym
rehabilitation/physiotherapy room
firmonym
Data wydania: 2018
Data dodania: 24-cze-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 18, 2018, s. 227-244
Abstrakt: This paper is concerned with the lexis belonging to the semantic field of rehabilitacja ‘rehabilitation’. It discusses the distinction between rehabilitacja ‘rehabilitation’ and fizjoterapia ‘physiotherapy’, and defines the two lexemes in order to establish the specific properties of the semantic field under analysis. The discussion refers to the findings of other researchers of chrematonymy, who consider this area of onomastics to be a cultural and linguistic phenomenon. Such theoretical background enables me to propose a three-part model of the chrematonym of an economic activity of a natural person on the basis of the names of rehabilitation/physiotherapy rooms. A detailed analysis of the analysed examples is presented in the second part of the paper.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: dianasaniewska@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8009
DOI: 10.15290/baj.2018.18.15
ISSN: 1641-6961
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-4279-0787
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Archiwum Językowe, 2018, nr 18

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_18_2018_D_Saniewska_Strukturalno-semantyczna_analiza.pdf162,85 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.