REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7980
Tytuł: (Nie)winne rozważania o aromacie wina (na marginesie enologicznych felietonów Marka Bieńczyka)
Inne tytuły: (Not)essential considerations about wine essensce (in the margin of the Marek Bieńczyk’s oenological columns)
Autorzy: Graf, Magdalena
Słowa kluczowe: idiolect
wine
enology
feuilleton
Data wydania: 2018
Data dodania: 14-cze-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 18, 2018, s. 73-88
Abstrakt: Zbigniew Herbert in the volume titled Barbarian in the garden said: “The description of the wine is more difficult than the description of the cathedral”. The subject of this article is to answer the question, if there is any objective way of describing sensations connected with wine tasting and estimation strategies used by Marek Bieńczyk in his oenological columns to talk about wine. In the first part of the article the most important features of wine discours, methods of linguistics depiction of flavour, the etymologically variety of wine vocabulary and the most important elements of tasting terminology are showed. Hereinafter of the article author’s attention is focused on Marek Bieńczyk’s columns about wine and wine culture (from volumes ‘Chronicles of wine’ and ‘New chronicles of wine’). These texts present not only how complicated is the systematic description of wine, but what is more, show the importance of subjective impressions and individual way to show this using the language.
Afiliacja: Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu
E-mail: m.graf@amu.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7980
DOI: 10.15290/baj.2018.18.05
ISSN: 1641-6961
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-0540-355X
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Archiwum Językowe, 2018, nr 18

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_18_2018_M_Graf_Niewinne_rozwazania_o_aromacie_wina.pdf141,65 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.