REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7980
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorGraf, Magdalena-
dc.date.accessioned2019-06-14T09:44:16Z-
dc.date.available2019-06-14T09:44:16Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationBiałostockie Archiwum Językowe, nr 18, 2018, s. 73-88pl
dc.identifier.issn1641-6961-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/7980-
dc.description.abstractZbigniew Herbert in the volume titled Barbarian in the garden said: “The description of the wine is more difficult than the description of the cathedral”. The subject of this article is to answer the question, if there is any objective way of describing sensations connected with wine tasting and estimation strategies used by Marek Bieńczyk in his oenological columns to talk about wine. In the first part of the article the most important features of wine discours, methods of linguistics depiction of flavour, the etymologically variety of wine vocabulary and the most important elements of tasting terminology are showed. Hereinafter of the article author’s attention is focused on Marek Bieńczyk’s columns about wine and wine culture (from volumes ‘Chronicles of wine’ and ‘New chronicles of wine’). These texts present not only how complicated is the systematic description of wine, but what is more, show the importance of subjective impressions and individual way to show this using the language.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectidiolectpl
dc.subjectwinepl
dc.subjectenologypl
dc.subjectfeuilletonpl
dc.title(Nie)winne rozważania o aromacie wina (na marginesie enologicznych felietonów Marka Bieńczyka)pl
dc.title.alternative(Not)essential considerations about wine essensce (in the margin of the Marek Bieńczyk’s oenological columns)pl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/baj.2018.18.05-
dc.description.Emailm.graf@amu.edu.plpl
dc.description.AffiliationUniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniupl
dc.description.referencesBarańska-Szmitko A., 2014, Możliwości i ograniczenia felietonu jako narzędzia kreowania wizerunku jego autora, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, 1(23)/2014, s. 211–227; http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl 11089 8986/c/12-baranska.pdf (dostęp: 13.01.2017).pl
dc.description.referencesBochnakowa A. 2020, Jak opisać wino?, [w:] Między oryginałem a przekładem, VII: Radość tłumaczenia. Przekład jako wzbogacanie kultury rodzimej, red. M. Filipowicz- Rudek, J. Konieczna-Twardzikowa, Kraków, s. 107–115.pl
dc.description.referencesBugajski M., 2004, Jak pachnie rezeda? Lingwistyczne studium zapachów, Warszawa.pl
dc.description.referencesGraf M., Cieliczko M., 2015, Filologia wina – prolegomena, [w:] Język tożsamości. Język. Religia. Tożsamość XI, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Gorzów Wielkopolski, s. 21–38.pl
dc.description.referencesHerbert Z., 1997, Barbarzyńca w ogrodzie, Wrocław.pl
dc.description.referencesPisarkowa K., 1972, Szkic pola semantycznego zapachów w polszczyźnie, „Język Polski” LII, 1972, nr 5, s. 330–339.pl
dc.description.referencesPotargowicz E., 2008, Węch – niedoceniany zmysł człowieka, „Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej”, nr 62, wersja online: http://www.phmd.pl/fulltxthtml.php?ICID=834265 [dostęp: 15.03.2014].pl
dc.description.referencesSaniewska D., Klejnot na szyi kobiety. O nazwach damskich perfum, http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/1071/1/BAJ 12 Saniewska.pdf [dostęp: 12.02.2017].pl
dc.description.referencesSkrzypczak K., 2013, Metaforyczne wino. Językowe sposoby charakteryzowania cech wina w kontekście lingwistyki kognitywnej, „Conversatoria Linguistica” VII, s. 101–108.pl
dc.description.referencesWojtak M., 2008, Analiza gatunków prasowych. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i kierunków pokrewnych, Lublin.pl
dc.description.referencesWojtak M., 2004a, Gatunki prasowe, Lublin.pl
dc.description.referencesWojtak M., 2004,Wkręgu paradoksów gatunku, czyli o konwencji i kreatywności w felietonie, w: Język polski w perspektywie diachronicznej i synchronicznej, red. K.Maćkowiak, C. Piątkowski, Zielona Góra, s. 273–293.pl
dc.description.referenceswww.owinie.info/slownik-pojec/ (dostęp: 13.01.2017)pl
dc.description.referenceshttp://wino.org.pl/old-swimp/content/view (dostęp: 13.01.2017)pl
dc.description.referenceshttp://festus.pl/slownik (dostęp: 13.01.2017)pl
dc.description.referenceshttp://www.literatura.gildia.pl/tworcy/avery gilbert/co wnosi nos nauka o tym co nam pachnie (dostęp: 30.06.2016)pl
dc.description.referenceshttp://wiktorzastrozny.com/ (dostęp: 30.06.2016)pl
dc.description.referenceshttp://kobieta.gazeta.pl/kobieta/1,107881,12940220,senselierka-jak-zostalamjedyna-w-polsce-specjalistka-od-zapachow.html (dostęp: 12.02.2017)pl
dc.description.volume18
dc.description.firstpage73pl
dc.description.lastpage88pl
dc.identifier.citation2Białostockie Archiwum Językowepl
dc.identifier.orcid0000-0002-0540-355X-
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Archiwum Językowe, 2018, nr 18

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_18_2018_M_Graf_Niewinne_rozwazania_o_aromacie_wina.pdf141,65 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.