REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7974
Tytuł: Społeczne funkcje i edukacyjne znaczenie uczestnictwa kobiet w ciąży oraz małych dzieci w koncertach muzyki klasycznej
Inne tytuły: Social Functions and Educational Significance of the Participation of Pregnant Women and Small Children in Classical Music Concerts
Autorzy: Nowakowska-Kutra, Aleksandra
Słowa kluczowe: class distinction
classical music concerts for pregnant women and small children
cultural capital
educational life chances
music education
social inequality
Data wydania: 2018
Data dodania: 12-cze-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Pogranicze. Studia Społeczne, T. 34, 2018, s. 201-222
Abstrakt: The article is devoted to the presentation of the results of a research on the social functions and importance of participation in classical music concerts for pregnant women, infants, and young children, organized by the Pomeranian Philharmonic in Bydgoszcz. The research project was devoted to exploring such functions of music, as education and entertainment, as well as the functions of family in reference to stratification, socialization, identification, and emotions, as it is the family that, through participation in the high-brow culture from the prenatal period, for one thing, determines a child’s place in the social structure, and permanently imprints participation in this king of culture as a lifestyle. In Sociology of Music, Barbara Jabłońska writes that music also fulfils a distinctive and segregational function, that is, promotes class divisions in a society, as it diversifies social positions by means of consumption of certain musical genres. It seems that the concerts discussed in the article may have such a function in relation to the ways of spending free time by families. Participation in concerts for pregnant women, infants, and young children is a means of reproduction of social position by families who are aware of the scientifically proven positive impact of participation in high-brow culture on the child’s cognitive and emotional development. Conscious parenting, including participation in this type of concerts, can support the educational life chances of children. The article is based on a participant observation and interviews with the promoters of the concerts, as well as an analysis of the literature on the subject.
Afiliacja: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
URI: http://hdl.handle.net/11320/7974
DOI: 10.15290/pss.2018.34.11
ISSN: 1230-2392
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Pogranicze. Studia Społeczne, 2018, tom XXXIV

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pogranicze_34_2018_A_Nowakowska-Kutra_Spoleczne_funkcje.pdf133,18 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.